Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ 2+0 2 6,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK, Öğr.Gör.Dr. Rukiye Nilgün ERDOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patoloji laboratuvarında uygulanan moleküler biyoloji ve patoloji yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: Nükleus-nükleolus yapı ve fonksiyonları,2. Hafta: Nükleik asitler, yapı ve fonksiyonları,3. Hafta: DNA replikasyonu, protein sentezi,4. Hafta: Mitoz ve mayoz bölünme,5. Hafta: Moleküler patoloji terminolojisi ve teknikleri,6. Hafta: Dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması,7. Hafta: PCR ve çeşitleri, patolojide kullanım alanları,8. Hafta: Elektroforetik yöntemler ve blotlama,9. Hafta: Mikroarray teknolojisi,10. Hafta: Sitogenetik,11. Hafta: Mutasyon ve mutajenler,12. Hafta: Moleküler genetik patolojisi,13. Hafta: Anatomik patolojide DNA tiplendirilmesi,14. Hafta: Tumoriogenezis, tümörle ilişkili genler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Rutin patoloji ile moleküler patoloji arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecektir. 1, 10, 15, 2, 3 A
2. Patoloji laboratuvarında uygulanan moleküler biyoloji ve patoloji teknikleri tanıyabilecektir. 1, 10, 15, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Nükleus-nükleolus yapı ve fonksiyonları
2 2. Hafta: Nükleik asitler, yapı ve fonksiyonları
3 3. Hafta: DNA replikasyonu, protein sentezi
4 4. Hafta: Mitoz ve mayoz bölünme
5 5. Hafta: Moleküler patoloji terminolojisi ve teknikleri
6 6. Hafta: Dokuda DNA, RNA ve protein ekstraksiyonu ve saflaştırması
7 7. Hafta: PCR ve çeşitleri, patolojide kullanım alanları
8 8. Hafta: Elektroforetik yöntemler ve blotlama
9 9. Hafta: Mikroarray teknolojisi
10 10. Hafta: Sitogenetik
11 11. Hafta: Mutasyon ve mutajenler
12 12. Hafta: Moleküler genetik patolojisi
13 13. Hafta: Anatomik patolojide DNA tiplendirilmesi
14 14. Hafta: Tumoriogenezis, tümörle ilişkili genler
Kaynak
Molecular biology of the cell, sixth edition
yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 170
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu