Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL SİTOTEKNOLOJİ II 2+0 2 6,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ferhat ÖZDEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sitoteknoloji konusunda gerekli olan tekniklerin öğretilmesi; sitolojik yeterlilik kiterleri ve hasta başı değerlendirme yapabilme becerilerinin kazandırılması
Dersin İçeriği Bu ders; 1. hafta:Kadın genital sistem histolojisi 2. hafta: Kadın gential sistem histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 3. hafta: Meme histolojisi 4. hafta: Meme histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 5. hafta: Solunum sistemi histolojisi 6. hafta: Solunum sistemi histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 7. hafta: Serozal yüzeyler histolojisi 8. hafta: Seozal yüzeyler, histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 9. hafta: Tiroid ve tükrük bezi histolojisi 10. hafta:Tiroid ve tükrük bezi histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 11. hafta: Sistem bazında sitoloji:Gastrointestinal sistem 12. hafta:Sistem bazında sitoloji:Karaciğer ve safra yolları 13. hafta: Sistem bazında sitoloji:Pankreas 14. hafta:Genel değerlendirme ve tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci sitolojik teknikleri, sitolojide incelenen organ ve hücre tiplerini öğrenerek hasta başında ilk değerlendirme konusunda bilgilendirilecektir 1, 10, 15, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. hafta:Kadın genital sistem histolojisi 2. hafta: Kadın gential sistem histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 3. hafta: Meme histolojisi 4. hafta: Meme histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 5. hafta: Solunum sistemi histolojisi 6. hafta: Solunum sistemi histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 7. hafta: Serozal yüzeyler histolojisi 8. hafta: Seozal yüzeyler, histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 9. hafta: Tiroid ve tükrük bezi histolojisi 10. hafta:Tiroid ve tükrük bezi histoloji-sitoloji karşılaştırmalı değerlendirme 11. hafta: Sistem bazında sitoloji:Gastrointestinal sistem 12. hafta:Sistem bazında sitoloji:Karaciğer ve safra yolları 13. hafta: Sistem bazında sitoloji:Pankreas 14. hafta:Genel değerlendirme ve tekrar
Kaynak
Koss' Diagnostic Cytology, 5th ed. den gerekli bölümler seçilerek Türkçe'ye çevrilip slaytlar şeklinde hazırlanmaktadır.
Koss' Diagnostic Cytology, 5th ed., Fine Needle Aspiration Cytology, 1st ed.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 170
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu