Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I 2+0 2 5,0
Ders Programı Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patoloji laboratuvarlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi, laboratuvarda kullanılan makine ve teçhizatın tanınması, rutin çalışma esaslarının ve analitik yaklaşımlarının kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta Patoloji laboratuvarlarının işleyişi,2.Hafta Patoloji laboratuvarlarının işleyişi,3.Hafta Işık mikroskobunun kullanımı,4.Hafta Işık mikroskobunun çalışma prensibi,5.Hafta Özel mikroskop türleri ve kullanımı,6.Hafta Dokuların patolojik incelemeye hazırlanması,7.Hafta Fiksatifler,8.Hafta Dokuların fiksasyonu,9.Hafta Doku takibinin prensipleri,10.Hafta Doku takip yöntemleri,11.Hafta Dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı,12.Hafta Mikrotomlar ve dokulardan kesit alınması,13.Hafta Mikrotomda oluşabilen kesit hataları ve çözüm yolları,14.Hafta Dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Patoloji laboratuvarındaki iş akışını tanımyalabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2. Mikroskop türlerini tanımlayabilecektir. 1, 10, 3 A
3. Patoloji laboratuvarına gelen tüm dokuların fiksasyonu, doku takibi ve preparat hazırlama işlemlerinin temel prensiplerini tanımyalabilecektir. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta Patoloji laboratuvarlarının işleyişi
2 2.Hafta Patoloji laboratuvarlarının işleyişi
3 3.Hafta Işık mikroskobunun kullanımı
4 4.Hafta Işık mikroskobunun çalışma prensibi
5 5.Hafta Özel mikroskop türleri ve kullanımı
6 6.Hafta Dokuların patolojik incelemeye hazırlanması
7 7.Hafta Fiksatifler
8 8.Hafta Dokuların fiksasyonu
9 9.Hafta Doku takibinin prensipleri
10 10.Hafta Doku takip yöntemleri
11 11.Hafta Dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı
12 12.Hafta Mikrotomlar ve dokulardan kesit alınması
13 13.Hafta Mikrotomda oluşabilen kesit hataları ve çözüm yolları
14 14.Hafta Dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri
Kaynak
Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, 7th Edition
yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 60 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 156
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu