Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL BİYOKİMYA 2+0 2 6,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücrede yer alan bütün kimyasal reaksiyonları, moleküler düzeyde tanımlamak ve patolojik durumlarda bu reaksiyonlarda meydana gelen değişiklikleri açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Biyokimyaya giriş - Atomun yapısı,Proteinler,Enzimler- Metabolizmanın yapısı,Katabolizma,Karbohidratlar,Karbonhidrat Metabolizması,Lipidler,Lipidlerin Metabolizması,Protein metabolizması,Anabolizma ve Kontrolü,Anabolizma ve Kontrolü,Hormonlar,Hormonlar,Vitaminler ve Mineraller; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1.Makromoleküllerin (Karbonhidratlar, proteinler, lipidler) yapısını ve fonksiyonlarını tanımlayabilecektir. 2.İnsan vücudundaki metabolizma yollarını ve bu yolların kontrol mekanizmalarını tanımlayabilecektir. 3.Patolojik durumlarda hücre düzeyinde yer alan kimyasal reaksiyonlardaki değişiklikleri tanımlayabilecektir. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biyokimyaya giriş - Atomun yapısı
2 Proteinler
3 Enzimler- Metabolizmanın yapısı
4 Katabolizma
5 Karbohidratlar
6 Karbonhidrat Metabolizması
7 Lipidler
8 Lipidlerin Metabolizması
9 Protein metabolizması
10 Anabolizma ve Kontrolü
11 Anabolizma ve Kontrolü
12 Hormonlar
13 Hormonlar
14 Vitaminler ve Mineraller
Kaynak
1.Kolay Biyokimya, Paul C.Engel
1.Biyokimya (2. Baskı) Prof.Dr. Figen Gürdöl, Doç.Dr. Evin Ademoğlu 2.Harper’s Biochemistry

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 10 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 80 80
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 178
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu