Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU VE ÇALIŞMA ESASLARI 2+0 2 6,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK, Öğr.Gör. Meryem KAPANCI, Öğr.Gör.Dr. Ayşegül ERGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patoloji Laboratuvarındaki güvenlik, kalite yönetimi, güvenli raporlama sistemi ve cihaz bakımlarını kapsar.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Laboratuvarda kalite yönetim sistemi,2. Laboratuvar güvenliği,3. Cihaz bakımı ve oluşabilecek sorunların çözümü,4. Hasta güvenliği,5. Stok Yönetimi,6. Problem çözme teknikleri,7. İç denetim,8. Yazışma teknikleri,9. İletişim becerileri,10. Acil durum yönetimi,11. Enfeksiyon kontrolü,12. Zaman yönetimi ve toplantı yönetimi,13. Cihaz bakımı ve oluşabilecek sorunların çözümü,14. Cihaz bakımı ve oluşabilecek sorunların çözümü; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Patoloji laboratuvar güvenliğini tanımlayabilecektir. 1, 10, 2 A
2.Patoloji laboratuvarındaki kalite yönetimini tanımlayabilecektir. 1, 10, 2 A
3.Patoloji laboratuvarındaki stok yönetimini tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Laboratuvarda kalite yönetim sistemi
2 2. Laboratuvar güvenliği
3 3. Cihaz bakımı ve oluşabilecek sorunların çözümü
4 4. Hasta güvenliği
5 5. Stok Yönetimi
6 6. Problem çözme teknikleri
7 7. İç denetim
8 8. Yazışma teknikleri
9 9. İletişim becerileri
10 10. Acil durum yönetimi
11 11. Enfeksiyon kontrolü
12 12. Zaman yönetimi ve toplantı yönetimi
13 13. Cihaz bakımı ve oluşabilecek sorunların çözümü
14 14. Cihaz bakımı ve oluşabilecek sorunların çözümü
Kaynak
yok
yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 14 2 28
Toplam İş Yükü (Saat) 174
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu