Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KLİNİKTE PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMALARI 0+3 1,5 4,0
Ders Programı Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15 Salı 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Patoloji laboratuvarına gelen materyallerin hastadan alınma ve laboratuvara ulaştırılma sürecinin kavranması.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta Gastroenterolojide patolojik numune hazırlanma süreci,2.Hafta Gastroenterolojide patolojik numune hazırlanma süreci,3.Hafta Gastroenterolojide patolojik numune hazırlanma süreci,4.Hafta Radyolojide patolojik numune hazırlanma süreci,5.Hafta Radyolojide patolojik numune hazırlanma süreci,6.Hafta Radyolojide patolojik numune hazırlanma süreci,7.Hafta Kadın doğumda patolojik numune hazırlanma süreci,8.Hafta Kadın doğumda patolojik numune hazırlanma süreci,9.Hafta Kadın doğumda patolojik numune hazırlanma süreci,10.Hafta Dermatolojide patolojik numune hazırlanma süreci,11.Hafta Dermatolojide patolojik numune hazırlanma süreci,12.Hafta Ameliyathanede patolojik numune hazırlanma süreci,13.Hafta Ameliyathanede patolojik numune hazırlanma süreci,14.Hafta Ameliyathanede patolojik numune hazırlanma süreci; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Patoloji laboratuvarına gelen doku ve organların hazırlanma sürecini tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta Gastroenterolojide patolojik numune hazırlanma süreci
2 2.Hafta Gastroenterolojide patolojik numune hazırlanma süreci
3 3.Hafta Gastroenterolojide patolojik numune hazırlanma süreci
4 4.Hafta Radyolojide patolojik numune hazırlanma süreci
5 5.Hafta Radyolojide patolojik numune hazırlanma süreci
6 6.Hafta Radyolojide patolojik numune hazırlanma süreci
7 7.Hafta Kadın doğumda patolojik numune hazırlanma süreci
8 8.Hafta Kadın doğumda patolojik numune hazırlanma süreci
9 9.Hafta Kadın doğumda patolojik numune hazırlanma süreci
10 10.Hafta Dermatolojide patolojik numune hazırlanma süreci
11 11.Hafta Dermatolojide patolojik numune hazırlanma süreci
12 12.Hafta Ameliyathanede patolojik numune hazırlanma süreci
13 13.Hafta Ameliyathanede patolojik numune hazırlanma süreci
14 14.Hafta Ameliyathanede patolojik numune hazırlanma süreci
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 14 2 28
Toplam İş Yükü (Saat) 128
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu