Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL KİMYA 2+0 2 4,0
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur YURTSEVER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kimya Biliminde yer alan süreçler, kullanılan kavramlar ve hesaplama yöntemleri hakkında genel bilgilerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Madde ve maddenin özellikleri, madde miktarı ölçümü ve SI birim sistemleri.,2. Atomun yapısı ve periyodik cetvel.,3. Bileşiklerde isimlendirme.,4. Kimyasal bağlanma ve kimyasal bağ türleri.,5. Mol kavramı ve kimyasal reaksiyonlarda stokiometri.,6. Bileşiklerde bileşen yüzdelerinin bulunması,7. Molekül formüllerinin bulunması: Basit ve molekül formül kavramları,8. Kimyasal tepkimelerde kütle korunumu,9. Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası-1.,10. Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası-2, sıvılar ve katılar-1.,11. Çözelti ve çözünme kavramı, çözeltilerde derişim hesaplamaları.,12. Sulu çözeltilerde asit-baz tepkimesi.,13. Radyoaktif maddeler ve radyoaktivite.,14. Organik kimya.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kimyanın temel ilkeleri ve teorik esaslarını sıralayabilecektir. 1, 15, 2, 3 A
2. Kimyasal denklemleri tanımlayabilecektir. 1, 15, 2 A
3. Kimyanın temel yasalarını özetleyebilecektir. 1, 15, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Madde ve maddenin özellikleri, madde miktarı ölçümü ve SI birim sistemleri.
2 2. Atomun yapısı ve periyodik cetvel.
3 3. Bileşiklerde isimlendirme.
4 4. Kimyasal bağlanma ve kimyasal bağ türleri.
5 5. Mol kavramı ve kimyasal reaksiyonlarda stokiometri.
6 6. Bileşiklerde bileşen yüzdelerinin bulunması
7 7. Molekül formüllerinin bulunması: Basit ve molekül formül kavramları
8 8. Kimyasal tepkimelerde kütle korunumu
9 9. Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası-1.
10 10. Gazların özellikleri ve ideal gaz yasası-2, sıvılar ve katılar-1.
11 11. Çözelti ve çözünme kavramı, çözeltilerde derişim hesaplamaları.
12 12. Sulu çözeltilerde asit-baz tepkimesi.
13 13. Radyoaktif maddeler ve radyoaktivite.
14 14. Organik kimya.
Kaynak
Öğretim üyesinin kendi notları.
1. General Chemistry: Principles and Modern Applications/ Petrucci, Harwood, Herming Palme Yayınları(10th Edition). 2. General,Organic, and Biological Chemistry/Janica Gorzynski Smith-McGrawHill Comp. 3. Chemistry/Timberlake-11th ed.-Pearson.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 2 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 1 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu