Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OPTİSYENLİK I 2+3 3,5 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Optik Aletlerin kullanılması
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gözlük camları ve gözlük çerçevelerinin özelliklerine göre sınıflandırılması ve lens diyoptrilerinin tespitinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Gözlük camlarının özellikleri ve sınıflandırılması,2. Diyoptri tanımı ve formülasyonu,3. Refraksiyon kusurları,4. Aks kavramı ve astigmatizmanın düzeltilmesi,5. Transpoze,6. Gözlük camlarının tanınması ve ölçülmesi,7. Fokometre kullanım tekniği,8. Gözlük çerçevelerinin tanıtılması,9. Lenslerde diyoptrik güç ve aks tespiti,10. Çerçeve seçimi ve ayarlama,11. PD mesafesi ve Montaj yüksekliği tesbiti,12. Gözlük camlarının markürlenmesi, çizimi ve tıraşlanması,,13. Gözlük camlarının değişik meridyenlerindeki diyoptrik güçleri,14. Optisyenlikte kullanılan optik aletler, el aletleri, malzemeler ve bakımı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sferometre İle Lens Ölçme Prosedürünü ve lenslerin tanınması ve nötralizasyonunu açıklayabileceklerdir. 1, 10, 2, 3 A
2. Fokometreyi ve prizmaları tanıyabilecektir. 1, 10, 3 A
3. Kimyasal yapılarına göre lensleri tanımlayabilecektir. 1, 10, 2 A
4. Polaroid lensleri tanıyabilecektir. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Gözlük camlarının özellikleri ve sınıflandırılması
2 2. Diyoptri tanımı ve formülasyonu
3 3. Refraksiyon kusurları
4 4. Aks kavramı ve astigmatizmanın düzeltilmesi
5 5. Transpoze
6 6. Gözlük camlarının tanınması ve ölçülmesi
7 7. Fokometre kullanım tekniği
8 8. Gözlük çerçevelerinin tanıtılması
9 9. Lenslerde diyoptrik güç ve aks tespiti
10 10. Çerçeve seçimi ve ayarlama
11 11. PD mesafesi ve Montaj yüksekliği tesbiti
12 12. Gözlük camlarının markürlenmesi, çizimi ve tıraşlanması,
13 13. Gözlük camlarının değişik meridyenlerindeki diyoptrik güçleri
14 14. Optisyenlikte kullanılan optik aletler, el aletleri, malzemeler ve bakımı.
Kaynaklar
PowerPoint sunum dosyaları.
Ders kitabı, yardımcı kitaplar ve diğer kaynaklar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu