Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RADYASYONDAN KORUNMA 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇAĞLAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Radyasyonun tıpta ki tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinip, radyasyondan korunmanın temel prensiplerini öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Radyasyonun Tanımı ve Tipleri,Radyoaktivite,Radyasyon Birimleri ve Radyasyon Ölçüm Yöntemleri,Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler,Radyasyonun Biyolojik Etkileri,Radyasyondan Korunmada Kullanılan Sistemler,Doz Sınırlamaları,Hamilelik ve Radyasyon,Hastanelerde RGK'nın Görev ve Sorumlulukları,Radyoterapide-Radyolojide Radyasyondan Korunma,Tüm Vücut ve Organ Dozu Sınırlamaları,Radyoaktif Çöpler ile İlgili Yasal Mevzuatlar,Radyasyon Kazalarında Yasal Zorunluluklar,Acil Durum Prosedürleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Radyasyonun tarihsel gelişimini değerlendirebilecektir. 1, 2, 3 A
1.1. Radyasyonun biyolojik etkilerinin açıklar. 1, 2, 3 A
1.2 Radyasyonun akut ve kronik etkilerini anlar. 1, 15, 2 A
3. Radyasyon ölçümünde kullanılan dedektörleri açıklayabilecektir. 1, 15, 2, 3 A
4. Radyasyon ile ilgili fiziksel birimleri açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
4.1 Radyasyon risk hesabını uygular. 1, 15, 3 A
5. Radyasyon atıklarının ne şekilde toplandığını yorumlayabilecektir. 1, 12, 2, 3 A
5.1 Radyasyonun temel prensibi olan zırhlamayı açıklar. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Radyasyonun Tanımı ve Tipleri
2 Radyoaktivite
3 Radyasyon Birimleri ve Radyasyon Ölçüm Yöntemleri
4 Radyasyondan Korunmada Temel Prensipler
5 Radyasyonun Biyolojik Etkileri
6 Radyasyondan Korunmada Kullanılan Sistemler
7 Doz Sınırlamaları
8 Hamilelik ve Radyasyon
9 Hastanelerde RGK'nın Görev ve Sorumlulukları
10 Radyoterapide-Radyolojide Radyasyondan Korunma
11 Tüm Vücut ve Organ Dozu Sınırlamaları
12 Radyoaktif Çöpler ile İlgili Yasal Mevzuatlar
13 Radyasyon Kazalarında Yasal Zorunluluklar
14 Acil Durum Prosedürleri
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 53
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu