Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SATIŞ TEKNİKLERİ VE PAZARLAMA 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İletişim Becerileri
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Derya TUĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Derya TUĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste; satış teknikleri ve pazarlama iletişimi ilişkisinin kavratılması; etkili iletişim ve satış tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta- Satış yönetimi ve pazarlama yönetiminin gelişimi,2.Hafta- Satış süreci ve temel öğeleri,3.Hafta- Satış yönetiminde kişisel ve kurumsal satış,4.Hafta- Pazarlamada temel kavramlar,5.Hafta- Pazarlama Bileşenleri Olarak Ürün, Fiyatlandırma, Tutundurma, Dağıtım ve Dağıtım Kanalları,6.Hafta- Tüketici davranışları ve satın alma süreci,7. Hafta- Müşteriyi tanıma teknikleri,8. Hafta- Satış teknikleri,9. Hafta- Satış süreci; alıcı ve satıcı etkileşimi,10. Hafta- Tüketici tatmini ve müşteri odaklılık,11. Hafta- İkna yöntemleri,12. Hafta- Satış ve pazarlamada çevresel unsurlar,13.Hafta- Mikro ve makro çevre,14.Hafta- Ders tekrarı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Satış ve pazarlamada temel kavramları açıklar. 1, 2, 3 A
2.Etkili satış tekniklerini yorumlar. 1, 2, 3 A
3.Satış ve pazarlamada iknanın önemini kavrar. 1, 2, 3 A
4.Satış ve pazarlamada çevresel unsurları açıklar. 1, 3 A
5.Tüketici davranışları ve satın alma sürecini yorumlar. 1, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta- Satış yönetimi ve pazarlama yönetiminin gelişimi
2 2.Hafta- Satış süreci ve temel öğeleri
3 3.Hafta- Satış yönetiminde kişisel ve kurumsal satış
4 4.Hafta- Pazarlamada temel kavramlar
5 5.Hafta- Pazarlama Bileşenleri Olarak Ürün, Fiyatlandırma, Tutundurma, Dağıtım ve Dağıtım Kanalları
6 6.Hafta- Tüketici davranışları ve satın alma süreci
7 7. Hafta- Müşteriyi tanıma teknikleri
8 8. Hafta- Satış teknikleri
9 9. Hafta- Satış süreci; alıcı ve satıcı etkileşimi
10 10. Hafta- Tüketici tatmini ve müşteri odaklılık
11 11. Hafta- İkna yöntemleri
12 12. Hafta- Satış ve pazarlamada çevresel unsurlar
13 13.Hafta- Mikro ve makro çevre
14 14.Hafta- Ders tekrarı
Kaynaklar
İlgili kaynaklar ve ders notları
Pazarlama İlkeleri- Prof. Dr. İsmet Mucuk Pazarlama İlkeleri-Prof.Dr.Baybars Tek Satışta Başarı-Frank Bettger Hizmet Pazarlaması TSEV yayınları Ekip çalışması ve Liderlik- Acar Baltaş

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 72
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu