Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GÖZ HASTALIKLARI I 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Dersi Verenler Doç.Dr. Göktuğ DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Göz hastalıkları hakkında genel bilgi
Dersin İçeriği Bu ders; 1-Genel Anatomi,2-Göz Hastalıklarna Giriş,3- Konjonktiva Hastalıkları,,4-Kapak Anatomisi ve Hastalıkları,5- Kapak Hastalıkları Tedavisi,6- Kuru Göz Hastalığı,7- Kuru Göz Hastalığı Tedavisi,8- Kontakt lensler ve Komplikasyonları,9 Kornea Anatomisi ve Kornea Hastalıkları,10- Kornea Hastalıkları Tedavileri,11- Glokom Hastalığı,12- Glokom Hastalığının Tedavisi,13- Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri,14- Göz Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Konjoktiva hastalıklarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2. Kapak anatomisi ve hastalıklarını,kuru göz hastalığını ve tedavilerini açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2.1 Kontakt lensler ve komplikasyonlarını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
3. Kornea anatomisi ve kornea hastalıkları,glokom hastalığını ve tedavilerini açıklayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
4. Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemlerini ve tedavi yöntemlerini özetleyebilecektir. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1-Genel Anatomi
2 2-Göz Hastalıklarna Giriş
3 3- Konjonktiva Hastalıkları,
4 4-Kapak Anatomisi ve Hastalıkları
5 5- Kapak Hastalıkları Tedavisi
6 6- Kuru Göz Hastalığı
7 7- Kuru Göz Hastalığı Tedavisi
8 8- Kontakt lensler ve Komplikasyonları
9 9 Kornea Anatomisi ve Kornea Hastalıkları
10 10- Kornea Hastalıkları Tedavileri
11 11- Glokom Hastalığı
12 12- Glokom Hastalığının Tedavisi
13 13- Göz Hastalıklarında Kullanılan Tanı Yöntemleri
14 14- Göz Hastalıklarında Tedavi Yöntemleri
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından öğrencilere verilecektir
Ders Notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu