Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KONTAKT LENS 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kontak lenslerin üretimi, kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Kontak lens, temel terminoloji,2.Yumuşak kontak lens materyalleri,3.Gaz geçirgen sert lens materyalleri,4.Yumuşak kontak lens tasarımları,5.Gaz geçirgen sert lens tasarımları,6.Renkli kontak lensler, Prostatik kontak lensler,7.Torik kontak lenslerin tipleri ve tasarımları,8.Prespiyopi kontak lenslerin tipleri ve tasarımları,9.Pediatrik kontak lenslerin tipleri ve tasarımları,10.Afakinin tanımı, bununla ilgili lenslerin özellikleri ve tasarımları,11.Keratakonusun tanımı, bununla ilgili lenslerin özellikleri ve tasarımları,12. UV blokajlı lenslerin özellikleri ve avantajları,13.Kontak lens bakım sistemleri ve komplikasyonları,14. Kontak lens reçetesinde lenslere ait özelliklerin tanınması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kontak lens ve kontak lens terminolojisini ifade edebileceklerdir. 1, 10, 2 A
1.1.Yumuşak kontak lens materyallerini ve tasarımlarını açıklar. 1, 10, 19, 2 A
2.Refraksiyon kusurlarına göre kontak lensleri sınıflandırabileceklerdir. 1, 15, 2 A
3.Afakinin tanımını ve bununla ilgili lenslerin özelliklerini ve tasarımlarını ifade edebileceklerdir. 1, 10, 2 A
1.2. Sert kontak lens materyallerini ve tasarımlarını açıklar. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Kontak lens, temel terminoloji
2 2.Yumuşak kontak lens materyalleri
3 3.Gaz geçirgen sert lens materyalleri
4 4.Yumuşak kontak lens tasarımları
5 5.Gaz geçirgen sert lens tasarımları
6 6.Renkli kontak lensler, Prostatik kontak lensler
7 7.Torik kontak lenslerin tipleri ve tasarımları
8 8.Prespiyopi kontak lenslerin tipleri ve tasarımları
9 9.Pediatrik kontak lenslerin tipleri ve tasarımları
10 10.Afakinin tanımı, bununla ilgili lenslerin özellikleri ve tasarımları
11 11.Keratakonusun tanımı, bununla ilgili lenslerin özellikleri ve tasarımları
12 12. UV blokajlı lenslerin özellikleri ve avantajları
13 13.Kontak lens bakım sistemleri ve komplikasyonları
14 14. Kontak lens reçetesinde lenslere ait özelliklerin tanınması
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 58
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu