Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OPTİSYENLİKTE MESLEK ETİĞİ VE MEVZUAT 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Neziha HACIHASANOĞLU ÇAKMAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Naz Esin BAŞKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Optisyenlerin mesleğini icra ederken sahip olmaları gereken etik değerleri öğrenmeleri ve meslek yaşamlarında karşılaşabilecek hukuki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Etiğin tanımı ve temel kavramlar,Meslek etiği açısından optisyenlerin görevleri,Türkiye'de gözlükçülüğün ve optisyenliğin tarihsel evreleri,Optisyenlerin yasal sorumlulukları,5193 sayılı optisyenlik hakkında kanun,Optisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelik,Tıbbi cihaz yönetmeliği,Tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği,Tüketicinin korunması hakkında kanun,Optisyenlik müesseselerinde satışa sunulan ürün standartları,Sgk ve diğer kurum sözleşmeleri,İş hukuku,Sgk mevzuatı çerçevesinde optisyenler ve optisyenlik müesseseleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda; 1. Optisyenlik mesleğinde temel etik kavramları edinerek görevlerini yerine getirebileceklerdir. 2. Optisyenlik mesleğini ilgilendiren kanun, yönetmelikleri ve standart çerçevesinde hareket etmelerini sağlamaktır. 1, 2, 6, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Etiğin tanımı ve temel kavramlar
2 Meslek etiği açısından optisyenlerin görevleri
3 Türkiye'de gözlükçülüğün ve optisyenliğin tarihsel evreleri
4 Optisyenlerin yasal sorumlulukları
5 5193 sayılı optisyenlik hakkında kanun
6 Optisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelik
7 Tıbbi cihaz yönetmeliği
8 Tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği
9 Tüketicinin korunması hakkında kanun
10 Optisyenlik müesseselerinde satışa sunulan ürün standartları
12 Sgk ve diğer kurum sözleşmeleri
13 İş hukuku
14 Sgk mevzuatı çerçevesinde optisyenler ve optisyenlik müesseseleri
Kaynaklar
Ders notu powerpoint sunumları
Ders kitabı, yardımcı kitaplar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 5 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu