Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2+0 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK, Öğr.Gör. Sinan KAYACAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş ve sosyal güvenlik hukukunun temel amaç ve ilkeleri, iş hukuku ile ilgili kanunların incelenmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İş hukukunun tarihsel gelişimi,2. İş hukukun temel kavramları,3. İş sözleşmesi tanımı çeşitleri, fesih,4. İş hukukunun kaynakları,5. İş hukukunun uygulama alanları ve uygulayan kurumlar,6. İş yasasına göre işveren ve işçinin yükümlülükleri,7. Geniş anlamada iş sözleşmeleri ve hukuki niteliği,8. İş sözleşmesinin sona ermesi,9. Kıdem ve ihbar tazminatı tanım ve koşullar,10. Çalışma süreleri,11. İş kanunda fazla çalışma, günlük çalışma,12. Sosyal Güvenlik Mevzuatı,13. Sosyal Güvenlik Mevzuatı,14. Sosyal Güvenlik Mevzuatı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş Kanunu anlatabilecektir. 1, 14, 2 A
2. Sosyal Güvenlik Kanunu anlatabilecektir. 1, 14, 2 A
3. İş Kanuna bağlı yönetmelikleri anlatabilecektir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İş hukukunun tarihsel gelişimi
2 2. İş hukukun temel kavramları
3 3. İş sözleşmesi tanımı çeşitleri, fesih
4 4. İş hukukunun kaynakları
5 5. İş hukukunun uygulama alanları ve uygulayan kurumlar
6 6. İş yasasına göre işveren ve işçinin yükümlülükleri
7 7. Geniş anlamada iş sözleşmeleri ve hukuki niteliği
8 8. İş sözleşmesinin sona ermesi
9 9. Kıdem ve ihbar tazminatı tanım ve koşullar
10 10. Çalışma süreleri
11 11. İş kanunda fazla çalışma, günlük çalışma
12 12. Sosyal Güvenlik Mevzuatı
13 13. Sosyal Güvenlik Mevzuatı
14 14. Sosyal Güvenlik Mevzuatı
Kaynaklar
1. İş ve Sosyal Güvenlik Hakkında hazırlanan tüm ulusal mevzuat 2. Demircioğlu/CENTEL İş Hukuku
Kitap, dergi ve web siteleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu