Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI I 2+0 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği hukukunun temel amaç ve ilkeleri, İSG alanında tarafların hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak ve Örnek vakalarla pekiştirmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Temel Hukuk Kavramlarına Giriş,2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Giriş,3. İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili mevzuatları tanıma,4. İşveren, işveren vekili, işçi, işyeri kavramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından tanımlanması,5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,9. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,10. Altişveren Yönetmeliği,11. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik,12. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,13. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği,14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını açıklayabilecektir. 1, 14, 2 A
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını aktarabilecektir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Temel Hukuk Kavramlarına Giriş
2 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Giriş
3 3. İş Sağlığı ve Güvenliği ve ilgili mevzuatları tanıma
4 4. İşveren, işveren vekili, işçi, işyeri kavramlarının İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından tanımlanması
5 5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6 6. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
7 7. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
8 8. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
9 9. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
10 10. Altişveren Yönetmeliği
11 11. Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik
12 12. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
13 13. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
14 14. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
Kaynaklar
1. İş Mevzuatı 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında hazırlanan tüm ulusal mevzuat
Kitap, dergi ve web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu