Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAMA KURTARMA 2+0 2 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Erdinç AKBULUT, Öğr.Gör. Ahmet Barış GÖÇMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tehlikede olabileceği belirlenen canlıyı tehlikeli bölge içinde ayırıp bulmak ve tehlike bölgesinden uzaklaştırmanın yolları öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Acil Durum İçeriği,2 Acil Durum Yönetimi,3 Acil Durum Ekipleri,4 Koruma,Kurtarma ve Tahliye,5 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik,6 Yangın ve Çeşitleri,7 Yangın Güvenliği,8 Acil Durum Tatbikatları,9 Acil durum senaryoları,10 Acil Çıkışlar ve Kaçış Yolları,11 Yangın Söndürme, Algılama ve Alarm Sistemleri,12 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,13 Acil Durum Planı,14 Acil Durum Planı ve Tahliye Planı Hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 Yangın hakkında bilgi sahibi olarak,gerektiğinde doğru şekilde müdahalede bulunabilmek. 1, 14, 2 A
2 Acil durumlarda çalışanlara yardımcı olmak,maddi zararları ve can kaybını en aza indirmek, 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Acil Durum İçeriği
2 2 Acil Durum Yönetimi
3 3 Acil Durum Ekipleri
4 4 Koruma,Kurtarma ve Tahliye
5 5 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
6 6 Yangın ve Çeşitleri
7 7 Yangın Güvenliği
8 8 Acil Durum Tatbikatları
9 9 Acil durum senaryoları
10 10 Acil Çıkışlar ve Kaçış Yolları
11 11 Yangın Söndürme, Algılama ve Alarm Sistemleri
12 12 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
13 13 Acil Durum Planı
14 14 Acil Durum Planı ve Tahliye Planı Hazırlama
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.
Sunumlar, ilgili mevzuat

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 10 50
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 10 30
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 3 5 15
Toplam İş Yükü (Saat) 173
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu