Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 2+0 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK, Öğr.Gör. Şafak ŞUTAŞDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İş Güvenliği kavramının dünyadaki ve Ülkemizdeki tarihsel gelişimi, bugün ki iş güvenliği uygulamaları ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İş Güvenliğinin tarihsel gelişimi,2. İş güvenliği kavram ve kapsamı,3. İş Güvenliği ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve görevleri,4. İş Güvenliği ile ilgili ulusal kuruluşlar ve görevleri,5. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü,6. Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler.,7. Tehlike tanımları, çeşitleri, tehlike avı,8. İş kazasının genel ve hukuki tanımı,9. Kaza teorileri ve nedenleri, ramak kala, bird teoremi, domino teoremi, iş kazası soruşturma ve raporlama örnek çalışması,10. İş kazası istatistiki değerlendirme yöntemleri, dünyada ülkemizde iş kazası istatistiki yorumları, yöntem ve değerlendirmeler,11. İş kazası maliyetleri, örnek iş kazası inceleme ve kayıtlama çalışmaları,12. Meslek hastalığının genel ve hukuki yönden tanımı,13. meslek hastalığının nedenleri ve alınabilecek teknik önlemler, periyodik kontroller,14. İş kazası, Meslek hastalığı durumlarında hukuki sorumlulukların tanımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş Güvenliğinin tarihsel gelişimini özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
2. İş Güvenliği ile ilgili Genel tanımları özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
3. Türkiye ve dünyadaki İş güvenliği ile ilgili kurumları ve görevleri özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
4. İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma yöntemleri özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İş Güvenliğinin tarihsel gelişimi
2 2. İş güvenliği kavram ve kapsamı
3 3. İş Güvenliği ile ilgili uluslararası kuruluşlar ve görevleri
4 4. İş Güvenliği ile ilgili ulusal kuruluşlar ve görevleri
5 5. İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü
6 6. Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler.
7 7. Tehlike tanımları, çeşitleri, tehlike avı
8 8. İş kazasının genel ve hukuki tanımı
9 9. Kaza teorileri ve nedenleri, ramak kala, bird teoremi, domino teoremi, iş kazası soruşturma ve raporlama örnek çalışması
10 10. İş kazası istatistiki değerlendirme yöntemleri, dünyada ülkemizde iş kazası istatistiki yorumları, yöntem ve değerlendirmeler
11 11. İş kazası maliyetleri, örnek iş kazası inceleme ve kayıtlama çalışmaları
12 12. Meslek hastalığının genel ve hukuki yönden tanımı
13 13. meslek hastalığının nedenleri ve alınabilecek teknik önlemler, periyodik kontroller
14 14. İş kazası, Meslek hastalığı durumlarında hukuki sorumlulukların tanımı
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.
Dr. Ercüment N. DİZDAR İş Güvenliği Kitabı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu