Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE MESLEKİ UYGULAMA I 0+8 4 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. İbrahim ERASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşyerlerinde uygulama çalışmaları ile öğrencinin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünde almış olduğu bilgi beceri ve alışkanlıkları gerçek iş ortamında gözleme ve uygulama imkanı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Yerinde uygulama yapılacak kurum ile Üniversite arasındaki bürokratik işlemlerin tamamlanması,2. Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması,3. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme,4. Alanı ile uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme,5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlik düzenleme,6. Alanı ile öğrendiği temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.,7. Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme,8. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeyde bir mesleğe yönlendirebilme,9. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma,10. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme,11. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlarını uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme,12. Alanını gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,13. Uygulama alanında yapmış olduğu çalışmaları raporlayabilme,14. Uygulama alanında yapmış olduğu çalışmaları sınıf içerisinde sunma ve tartışma.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Gerçek bir iş ortamındaki günlük sorunları ifade edebilecektir. 1, 10, 2, 3 A
2. Gerçek bir iş ortamında eksiklikleri adlandırabilecektir. 1, 10, 2 A
3. İş disiplinini tanıyabilecektir. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Yerinde uygulama yapılacak kurum ile Üniversite arasındaki bürokratik işlemlerin tamamlanması
2 2. Öğrencinin oryantasyonunun tamamlanması
3 3. Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
4 4. Alanı ile uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözebilmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
5 5. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlik düzenleme
6 6. Alanı ile öğrendiği temel bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
7 7. Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme
8 8. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeyde bir mesleğe yönlendirebilme
9 9. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma
10 10. Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11 11. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlarını uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme
12 12. Alanını gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
13 13. Uygulama alanında yapmış olduğu çalışmaları raporlayabilme
14 14. Uygulama alanında yapmış olduğu çalışmaları sınıf içerisinde sunma ve tartışma.
Kaynaklar
Uygulama yapılan işyerindeki mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği dosyaları.
İş Güvenliği Mevzuatı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 8 112
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 30 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 172
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu