Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MAKİNE VE TEÇHİZAT 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ali ŞENBAHÇE, Öğr.Gör. Ahmet Barış GÖÇMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin yanma-yakıtlar, bu yakıtların depolanması ve bu yakıtların iletimi ve yakılması için gereken kazan, pompa gibi ekipmanları öğrenmeleri. Yük kaldırma cihazları, takım tezgahlarını tanımaları ve bunların işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından incelemeleri. Genel olarak malzemele bilgisi ve demir çelik ve demir olmayan metal malzemeler hakkında bilgi sahibi olmaları.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Yanma ve yakıtlar-kömür ve fueloil depolama,2. Kazanlar,3. Kazanlar ve Bacalar,4. Pompalar ve Kompresörler,5. Kaldırma Araçları,6. Kaldırma Araçları,7. Makina tanımı ve çeşitleri, makina parçalarının birleştirilmesi,8. Hareket ileten elemanlar, Borular,9. Demir ve çelik malzemeler, demir olmayan metaller,10. Torna tezgahları ve işlemleri,11. Freze tezgahları ve işlemleri,12. Planya tezgahları ve işlemleri,13. Matkap tezgahları ve işlemleri,14. Taşlama tezgahları ve işlemleri, testere tezgahları ve işlemleri, ağaç işlerinde kullanılan aletler ve makineler.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Yanma ve yakıtlar hakkında bilgileri özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
2. Yakıtların depolanması, yakılması ve nakli için gereken makineleri özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
3. Makine ve parçaları hakkında bilgileri özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
4. Takım tezgahlarını tanır ve bu tezgahlarda iş güvenliği için alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Yanma ve yakıtlar-kömür ve fueloil depolama
2 2. Kazanlar
3 3. Kazanlar ve Bacalar
4 4. Pompalar ve Kompresörler
5 5. Kaldırma Araçları
6 6. Kaldırma Araçları
7 7. Makina tanımı ve çeşitleri, makina parçalarının birleştirilmesi
8 8. Hareket ileten elemanlar, Borular
9 9. Demir ve çelik malzemeler, demir olmayan metaller
10 10. Torna tezgahları ve işlemleri
11 11. Freze tezgahları ve işlemleri
12 12. Planya tezgahları ve işlemleri
13 13. Matkap tezgahları ve işlemleri
14 14. Taşlama tezgahları ve işlemleri, testere tezgahları ve işlemleri, ağaç işlerinde kullanılan aletler ve makineler.
Kaynaklar
1. MMO İSG yetkilendirme kursu ders notları, Bedri TEKİN, Makina Mühendisi - İş Güvenliği Uzmanı. 2. MMO İş Güvenliği Mühendis Yetkilendirme Kursu ders notları.
1. Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgahları, Prof. Dr. Mustafa AKKURT, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1996. 2. Malzeme Bilgisi, Mehmet YÜKSEL, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu