Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENDÜSTRİYEL HİJYEN 2+0 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Yeliz ELMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çalışma ortamında bulunan insan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik unsurların tanımlanması ve bu etkenlere karşı işçi sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin incelenmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Ders işleyişi ve içeriği hakkında genel bilgilenme,2. İş hijyeninin tarihsel gelişimi ve iş hijyeninin tanımlanması,3. İşyeri hekimliği ve işyeri sağlık kurulu hakkında bilgilenme,4. İşyerinde insan sağlığına zararlı etkenlerin sınıflandırılması,5. Sağlığa zararlı olan mikrobiyolojik ajanlar, sınıflandırılması ve yapıları hakkında bilgilenmek,6. Kişisel hijyen ve kişisel koruyucu donanımların hijyenik kullanımı ve temizliği,7. Fiziksel etkenlerin ve zararlarının açıklanması,8. İşçi sağlığını etkileyen ergonomik faktörlerin tanımlanması,9. Fiziksel ve kimyasal etkenlerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve göstergeler ile ölçüm standartları hakkında bilgilenmek,10. Fiziksel ve kimyasal etkenlerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve göstergeler ile ölçüm standartları hakkında bilgilenmek,11. İşyerinde kimyasal maddelerden kaynaklı yaşanabilecek akut veya kronik zehirlenmeler hakkında genel bilgi,12. Endüstride sıklıkla karşılaşılabilecek kimyasal maddelerin insan sağlığına zarar verme biçimleri hakkında bilgilenmek,13. İşyeri teftişi hakkında bilgilenmek,14. Endüstri ve çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi tanımlamak Çevresel etki değerlendirme hakkında bilgilenmek; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş hijyeni kavramını ve kapsamını açıklayabilcektir. 1, 10, 3 A
2. İşçi sağlığını ve iş güvenliğini korumaya yönelik temel ilkeleri tanımlayabilcektir. 1, 10, 2 A
3. İşyeri, gıda ve kişisel hijyen uygulamalarını saptayabilcektir. 1, 2, 3 A
4. Çevresel etki belirleyebilcektir. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Ders işleyişi ve içeriği hakkında genel bilgilenme
2 2. İş hijyeninin tarihsel gelişimi ve iş hijyeninin tanımlanması
3 3. İşyeri hekimliği ve işyeri sağlık kurulu hakkında bilgilenme
4 4. İşyerinde insan sağlığına zararlı etkenlerin sınıflandırılması
5 5. Sağlığa zararlı olan mikrobiyolojik ajanlar, sınıflandırılması ve yapıları hakkında bilgilenmek
6 6. Kişisel hijyen ve kişisel koruyucu donanımların hijyenik kullanımı ve temizliği
7 7. Fiziksel etkenlerin ve zararlarının açıklanması
8 8. İşçi sağlığını etkileyen ergonomik faktörlerin tanımlanması
9 9. Fiziksel ve kimyasal etkenlerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve göstergeler ile ölçüm standartları hakkında bilgilenmek
10 10. Fiziksel ve kimyasal etkenlerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve göstergeler ile ölçüm standartları hakkında bilgilenmek
11 11. İşyerinde kimyasal maddelerden kaynaklı yaşanabilecek akut veya kronik zehirlenmeler hakkında genel bilgi
12 12. Endüstride sıklıkla karşılaşılabilecek kimyasal maddelerin insan sağlığına zarar verme biçimleri hakkında bilgilenmek
13 13. İşyeri teftişi hakkında bilgilenmek
14 14. Endüstri ve çevre sağlığı arasındaki ilişkiyi tanımlamak Çevresel etki değerlendirme hakkında bilgilenmek
Kaynaklar
Endüstriyel Hijyen(Hikmet Gürbüz)
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu