Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TAŞIMA VE DEPOLAMA 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ahmet Barış GÖÇMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Endüstride taşıma ve depolama yöntem, alınması gerekli önlemler ve ilgili mevzuatın öğretilmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Taşımacılık operasyonlarının temel yönleri,2. Taşımacılık endüstrisinde ulusal ve uluslararası bağlamda yöntem biçimleri,3. Taşımacılığın kapsamını, arz talep özelliklerinin değerlendirilmesini ve çeşitliliği ile işlevsel özellikleri,4. Taşıma entegrasyonu ve ekolojik kaygılar, mevzuat ve kontrol ve uluslararası ticaret,5. Verimli ve etkili kaynak kullanım uygulamasını, yenileme yatırımı tekniklerini,6. Değer biçme, maliyetlendirme ve fiyatlandırma işlemleri,7. Gelir yönetimi, fiyat kontrolu, dış kaynak kullanımının idare ve maliyet verimliliği de incelenecektir.,8. Lojistik, depolama ve dağıtım sektöründeki temel tedarik yönetimi.,9. Depolamanın rolü ve depolama stratejilerin lojistik stratejilerine nasıl denk düştüğü konuları,10. Depolamanın rolü ve depolama stratejilerin lojistik stratejilerine nasıl denk düştüğü konuları,11. Depolamanın işlevsel fonksiyonu, teknolojisi ve kontrolü,12. Ticari ve ticari olmayan organizasyonlar için gerekli depolama yönetimi uygulamaların ana unsurları,13. İş kazaları ve alınması gerekli önlemler,14. İlgili mevzuatlar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Uluslar arası nakliyat ve taşımacılık standartlarını tanımlayabilcektir. 1, 14, 2 A
2. İşyerinde iş güvenliği açısından depolamanın tehlikelerine karşı çözümler saptayabilecektir. 1, 15 A
3. Kaldırma araçlarında alınması gereken güvenlik önlemlerini saptayabilcektir. 1, 15 A
4. Tehlikeli maddelerin depolanması yöntemini belirleyebilcektir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Taşımacılık operasyonlarının temel yönleri
2 2. Taşımacılık endüstrisinde ulusal ve uluslararası bağlamda yöntem biçimleri
3 3. Taşımacılığın kapsamını, arz talep özelliklerinin değerlendirilmesini ve çeşitliliği ile işlevsel özellikleri
4 4. Taşıma entegrasyonu ve ekolojik kaygılar, mevzuat ve kontrol ve uluslararası ticaret
5 5. Verimli ve etkili kaynak kullanım uygulamasını, yenileme yatırımı tekniklerini
6 6. Değer biçme, maliyetlendirme ve fiyatlandırma işlemleri
7 7. Gelir yönetimi, fiyat kontrolu, dış kaynak kullanımının idare ve maliyet verimliliği de incelenecektir.
8 8. Lojistik, depolama ve dağıtım sektöründeki temel tedarik yönetimi.
9 9. Depolamanın rolü ve depolama stratejilerin lojistik stratejilerine nasıl denk düştüğü konuları
10 10. Depolamanın rolü ve depolama stratejilerin lojistik stratejilerine nasıl denk düştüğü konuları
11 11. Depolamanın işlevsel fonksiyonu, teknolojisi ve kontrolü
12 12. Ticari ve ticari olmayan organizasyonlar için gerekli depolama yönetimi uygulamaların ana unsurları
13 13. İş kazaları ve alınması gerekli önlemler
14 14. İlgili mevzuatlar.
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.
İlgili standart ve kanunlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 5 5 25
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu