Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK, Öğr.Gör. Yeliz ELMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşyerlerinde çalışılan kimyasal maddeleri tanıtıp sınıflandırarak alınması gereken önlemleri kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Kimyasalların başlıca zararlı etkileri,2.Sağlığa zararlı kimyasalların MID değerleri,3.Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması,4.Tehlike işaretleri,5.Patlayıcı maddeler,6.Gazlar ve yanıcı sıvılar,7.Yanıcı katı maddeler ve Zehirli maddeler,8.Radyoaktif Kanserojen maddeler,9.MSDS okuma,10.Kimyasallarla ilgili yönetmelikler,11.Kimyasalların taşıma ve depolanması,12.Kimyasalların türüne göre bulundurulacak koruyucular,13.Kimyasalla maruz kalmış kişilere uygulanacak ilk yardım.,14.Kimyasallarda risk analizi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Genel anlamda kimyasalların zararlarını tanımlayabilcektir. 1, 14, 15, 2 A
2.Tehlikeli kimyasallarla uygun çalışma ortamını ve bu kimyasallara karşı alınması gereken tedbirleri saptayabilcektir. 1, 15, 2 A
3.Tehlikeli kimyasallarla ilgili risk analizi rapolayabilcektir. 1, 10, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Kimyasalların başlıca zararlı etkileri
2 2.Sağlığa zararlı kimyasalların MID değerleri
3 3.Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması
4 4.Tehlike işaretleri
5 5.Patlayıcı maddeler
6 6.Gazlar ve yanıcı sıvılar
7 7.Yanıcı katı maddeler ve Zehirli maddeler
8 8.Radyoaktif Kanserojen maddeler
9 9.MSDS okuma
10 10.Kimyasallarla ilgili yönetmelikler
11 11.Kimyasalların taşıma ve depolanması
12 12.Kimyasalların türüne göre bulundurulacak koruyucular
13 13.Kimyasalla maruz kalmış kişilere uygulanacak ilk yardım.
14 14.Kimyasallarda risk analizi
Kaynaklar
Eğitim notları öğrencilere verilecektir.
İlgili yönetmelikler.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 28
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu