Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞÇİ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Nurcan OKCUOGLU TOSUN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nurcan OKCUOGLU TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye iş sağlığı meslek hastalıklarının temel kavramlarını tanımlama, işçi sağlığını etkileyen ve çalışma ortamından kaynaklanan hastalıklar, önemi, risk grupları, koruyucu yöntemler ve ilk yardımda iş sağlığı uzmanın rolünü kavrama, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik sistematik bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İşçi sağlığı,2. Meslek hastalıklarına giriş,3. Meslek hastalıkları, iş kazaları,4. Meslek hastalıklarının tarihçesi,5. Meslek hastalıkları listesi ve hukuki boyut.,6. Mesleki solunum sistemi hastalıkları ve Pnömokonyoz.,7. Mesleki deri hastalıkları,8. Mesleki bulaşıcı hastalıklar,9. Fiziksel etmenlerle oluşan meslek hastalıkları.,10. Kas-iskelet sistemi hastalıkları,11. Psiko- sosyal kaynaklı meslek hastalıkları,12. Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri,13. Meslek hastalıklarında ilk yardım.,14. Sektörler bazında meslek hastalıkları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İş güvenliği uzmanlarının işçi sağlığını koruma ve geliştirme aşamalarındaki fonksiyonlarını tanımlayabilcektir. 1, 14, 15 A
2. İşyerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerini ve neden olduğu meslek hastalıklarını açıklayabilcektir. 1, 14 A
3. İşyerinde meslke hastalıklarıyla ilgili risk analizi rapor edebilecektir. 1, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İşçi sağlığı
2 2. Meslek hastalıklarına giriş
3 3. Meslek hastalıkları, iş kazaları
4 4. Meslek hastalıklarının tarihçesi
5 5. Meslek hastalıkları listesi ve hukuki boyut.
6 6. Mesleki solunum sistemi hastalıkları ve Pnömokonyoz.
7 7. Mesleki deri hastalıkları
8 8. Mesleki bulaşıcı hastalıklar
9 9. Fiziksel etmenlerle oluşan meslek hastalıkları.
10 10. Kas-iskelet sistemi hastalıkları
11 11. Psiko- sosyal kaynaklı meslek hastalıkları
12 12. Meslek hastalıklarından korunma ilkeleri
13 13. Meslek hastalıklarında ilk yardım.
14 14. Sektörler bazında meslek hastalıkları
Kaynaklar
1. Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi http://www.ankarameslekhastanesi.gov.tr
Kitap, dergi ve web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu