Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEKTRİK İŞ GÜVENLİĞİ 2+0 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. İbrahim ERASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciye elektrik hakkında bilgi vermektir. Ayrıca temel elektrik malzemeleri, çalışmaları ve kullanımı hakkında bilgi vermektir. Temel elektrik ekipmanlarının çalışması hakkında bilgi verilerek karşılaşılabilecek iş güvenliği tehlikeleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi verilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Elektrik ve elektrik enerjisi üretimi hakkında bilgi,2.Gerilim kavramı ve gerilimin ölçülendirilmesi,3.Güç ve iş(enerji) ölçmeleri,4.Doğru Akım tanımı ve hesaplamaları,5.Alternatif Akım tanımı ve hesaplamaları,6.Enerji dağıtım hatları hakkında genel bilgi,7.Enerji dağıtım hatlarındaki tehlikeler,8.Enerji dağıtım hatlarındaki tehlikelere karşı alınacak güvenlik tedbirleri,9.Enerji dağıtım tablolarının incelenmesi,10.Sigorta sistemi hakkında bilgilenme,11.Devre elemanlarının incelenmesi,12.Devre elemanlarının incelenmesi,13.Priz ve anahtarların yapısı ve güvenlik tedbirleri,14.İlgili mevzuatlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Elektrikle ilgili temel kavramları tanımlayabilcektir. 1, 14, 2 A
2.Elektrik çalışmalarında iş güvenliği tedbirlerini saptayabilcektir. 1, 14, 2 A
3.Expruf alanlarda çalışma ve aydınlatma şartlarını tanımlayabilcektir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Elektrik ve elektrik enerjisi üretimi hakkında bilgi
2 2.Gerilim kavramı ve gerilimin ölçülendirilmesi
3 3.Güç ve iş(enerji) ölçmeleri
4 4.Doğru Akım tanımı ve hesaplamaları
5 5.Alternatif Akım tanımı ve hesaplamaları
6 6.Enerji dağıtım hatları hakkında genel bilgi
7 7.Enerji dağıtım hatlarındaki tehlikeler
8 8.Enerji dağıtım hatlarındaki tehlikelere karşı alınacak güvenlik tedbirleri
9 9.Enerji dağıtım tablolarının incelenmesi
10 10.Sigorta sistemi hakkında bilgilenme
11 11.Devre elemanlarının incelenmesi
12 12.Devre elemanlarının incelenmesi
13 13.Priz ve anahtarların yapısı ve güvenlik tedbirleri
14 14.İlgili mevzuatlar
Kaynaklar
İlgili standart ve kanunlar.
Kitap, dergi, web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 5 25
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 5 25
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 137
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu