Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METOTLARI 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ceyda SARI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik yönü, çeşitli öğretim metotları ve bunların iş güvenliğine ne şekilde entegre edileceği konularında bilgiler kazandırmak. Öğrencilerde, işyerlerinde sağlık ve güvenli bir ortamı temin etmek, çalışanları bilgilendirmek ve alınacak tedbirleri öğretmek için gerekli ve yeterli becerileri geliştirmek
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Eğitimin tanımı ve alanı,2.Eğitim süreçleri, amaç belirleme, hedef koyma, öğrenme etkinlikleri, ölçme değerlendirme,3.Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri,4.Öğrenme psikolojisi,5.Yetişkin eğitiminde ilkeler, yetişkin öğrenme gücü, yetişkinin öğrenme açısından özellikleri,6.Eğitimin araçları, görsel, İşitsel, Görsel işitsel, İnteraktif eğitim teknikleri,7.Güvenlik kültürü oluşumunda eğitimin önemi,8.İş eğitimin yöneldiği risk grupları,9.Eski ve yeni kanunlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.,10.İş sağlığı ve güvenliğinin eğitime entegrasyonuna iyi uygulama örnekleri,11.Sağlık eğitimi,12.Eğitim ve iletişim,13.İş güvenliği eğitiminde önemli konular,14.Yetişkin eğitimi etkinlikleri ve uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1.Eğitimin temel öğelerini tanımlayabilcektir.
2.Yeni öğrenme materyalleri ve araç gereçlerini tanıyabilcektir.
3.Yetişkin eğitimin gereklerini ifade edebilir.
4.İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği anlatabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Eğitimin tanımı ve alanı
2 2.Eğitim süreçleri, amaç belirleme, hedef koyma, öğrenme etkinlikleri, ölçme değerlendirme
3 3.Öğretim strateji, yöntem ve teknikleri
4 4.Öğrenme psikolojisi
5 5.Yetişkin eğitiminde ilkeler, yetişkin öğrenme gücü, yetişkinin öğrenme açısından özellikleri
6 6.Eğitimin araçları, görsel, İşitsel, Görsel işitsel, İnteraktif eğitim teknikleri
7 7.Güvenlik kültürü oluşumunda eğitimin önemi
8 8.İş eğitimin yöneldiği risk grupları
9 9.Eski ve yeni kanunlarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.
10 10.İş sağlığı ve güvenliğinin eğitime entegrasyonuna iyi uygulama örnekleri
11 11.Sağlık eğitimi
12 12.Eğitim ve iletişim
13 13.İş güvenliği eğitiminde önemli konular
14 14.Yetişkin eğitimi etkinlikleri ve uygulamaları
Kaynaklar
Halk eğitim(yetişkin eğitimi) uygulamaları. Rıfat Okçabol-Ütopya Yayınları
Kitap,dergi ve web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu