Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERGONOMİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ali ŞENBAHÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanların anatomik özelliklerini, antropometrik karakteristiklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını göz önünde tutarak endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile oluşabilecek, organik ve psikososyal stresler karşısında sistem verimliliği ve insan-makine-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışalarak çok disiplinli bir araştırma ve geliştirme alanıyla bu konuda bilgi sahibi olma ve bunun işyerinde pratik olarak kullanma becerisine sahip olma amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İşbilimi Ergonomi ve tarihsel gelişimi hakkında temel bilgiler edinmek,2. İşbilim açısından insan iş kriterleri ve iş sınıflandırmaları yapmak,3. Antropometri ve antropometri-iş arasındaki ilişkileri öğrenmek,4. İş kriterleri ve iş sınıflandırmaları yapmak,5. Statik iş – dinamik iş tanımlaması ve performans hesaplamaları,6. Çevresel faktörlerin iş yaşamına etkisine genel giriş,7. Çevresel faktörlerden iklim etkeni hakkında bilgi ve kontrol yöntemleri,8. Çevresel faktörlerden gürültü etkeni hakkında bilgi ve kontrol yöntemleri .,9. Çevresel faktörlerden aydınlatma, iş ortamında zararlı etkenler ve toz etkenleri hakkında bilgi ve kontrol yöntemleri,10. İş sistemleri, insan-makine ilişkisi,11. Ergonomik iş, işyeri düzenlemesi,12. Bürolarda iş yeri düzenlemesi,13. Çeşitli iş düzenlemeleri,14. Yük kaldırma, taşıma ve kuvvet uygulama, İşyerinin ergonomik uygunluğunun kontrolleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ergonominin iş sağlığı ve güvenliği açısından önemini tanımlayabilcektir. 1, 14, 2 A
2. Makine –insan etkileşimini açıklayabilcektir. 1, 2 A
3. Antropometri bilgilerinin makine ve sistem tasarımında kullanılmasını ifade edebilecektir. 1, 14, 2 A
4. İş ortamında insan sağlığına zarar veren etkenleri saptayabilcektir. 1, 14, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İşbilimi Ergonomi ve tarihsel gelişimi hakkında temel bilgiler edinmek
2 2. İşbilim açısından insan iş kriterleri ve iş sınıflandırmaları yapmak
3 3. Antropometri ve antropometri-iş arasındaki ilişkileri öğrenmek
4 4. İş kriterleri ve iş sınıflandırmaları yapmak
5 5. Statik iş – dinamik iş tanımlaması ve performans hesaplamaları
6 6. Çevresel faktörlerin iş yaşamına etkisine genel giriş
7 7. Çevresel faktörlerden iklim etkeni hakkında bilgi ve kontrol yöntemleri
8 8. Çevresel faktörlerden gürültü etkeni hakkında bilgi ve kontrol yöntemleri .
9 9. Çevresel faktörlerden aydınlatma, iş ortamında zararlı etkenler ve toz etkenleri hakkında bilgi ve kontrol yöntemleri
10 10. İş sistemleri, insan-makine ilişkisi
11 11. Ergonomik iş, işyeri düzenlemesi
12 12. Bürolarda iş yeri düzenlemesi
13 13. Çeşitli iş düzenlemeleri
14 14. Yük kaldırma, taşıma ve kuvvet uygulama, İşyerinin ergonomik uygunluğunun kontrolleri
Kaynaklar
Mühendisler için ergonomi ( Fatih C. Babalık)
Kitap, dergi ve web siteleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu