Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
UYARI İŞARETLERİ VE KORUYUCU EKİPMANLARI 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Zekeriye ÇELİK, Öğr.Gör. İbrahim ERASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşaret ve uyarı levhalarının sağlık ve güvenlik açısından öneminin kavranması, levhaların özelliklerinin ve standartlarının tanımlanabilmesi, durumlara uygun işaretleme ve uyarı levhalarının seçilebilmesini sağlamak. Kişisel koruyucu donanımların, sınıflanması, kullanılması ve güvenlik şartları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.İşaret ve uyarı levhalarının önemi,2.İşaret ve uyarı levhalarının çeşitleri ve tespit yöntemleri,3.İşyerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulaması ile ilgili kuruluşların yükümlülükleri, ilgili mevzuatın incelenmesi,4.Vinç operatörü yönlendirme işaretleri,5.Koruyucu ekipmanlara giriş, Toplu koruma uygulamaları ve kişiye yönelik koruma uygulamaları,6.Kişisel Koruyucu donanım kapsamı, seçimi ve kullanımı,7.Kişisel Koruyucu donanım listesi, baş koruyucular.,8.Kulak koruyucuları ve göz koruyucuları,9.Ayak ve bacak koruyucuları, Solunum sistemi koruyucuları,10.El ve kol koruyucuları,11.Gövde ve karın koruyucuları,12.Kişisel koruyucu donanıma yönelik çalışanların eğitim,13.Kişisel Koruyucu donanım kullanması gereken sektörler ve işler.,14.CE belgelendirilmesi.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İşaret ve Uyarı Levhaları önemini tanımlayabilecektir. . 1, 2 A
2.Kişisel koruyucu donanımların standartları ve sınıflandırılmasını tanımlayabilcektir. 1, 15 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.İşaret ve uyarı levhalarının önemi
2 2.İşaret ve uyarı levhalarının çeşitleri ve tespit yöntemleri
3 3.İşyerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulaması ile ilgili kuruluşların yükümlülükleri, ilgili mevzuatın incelenmesi
4 4.Vinç operatörü yönlendirme işaretleri
5 5.Koruyucu ekipmanlara giriş, Toplu koruma uygulamaları ve kişiye yönelik koruma uygulamaları
6 6.Kişisel Koruyucu donanım kapsamı, seçimi ve kullanımı
7 7.Kişisel Koruyucu donanım listesi, baş koruyucular.
8 8.Kulak koruyucuları ve göz koruyucuları
9 9.Ayak ve bacak koruyucuları, Solunum sistemi koruyucuları
10 10.El ve kol koruyucuları
11 11.Gövde ve karın koruyucuları
12 12.Kişisel koruyucu donanıma yönelik çalışanların eğitim
13 13.Kişisel Koruyucu donanım kullanması gereken sektörler ve işler.
14 14.CE belgelendirilmesi.
Kaynaklar
Ders notları öğrencilere verilecektir.
İlgili mevzuatlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
PY2. Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
PY3. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
PY4. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
PY5. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
0
PY6. İş sağlığı ve güvenliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
PY7. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
0
PY8. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
0
PY9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler.
0
PY10. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY11. İş sağlığı ve güvenliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
0
PY12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
PY13. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
PY14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY15. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu