Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ GÜVENLİĞİ2+022
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Zekeriya ÇELİK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Ali ŞENBAHÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÇalışma ortamında oluşabilecek tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmaları, çalışmaları sırasında iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak için güvenli davranış kabiliyetini kazanmaları
Dersin İçeriğiBu ders; İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,,Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,,Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı,,İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,,İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
,Meslek hastalıklarının sebepleri,İşyeri temizliği ve düzeni,,Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,,Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,, İlkyardım. tütün ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.
,Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
,Elle kaldırma ve taşıma,Ekranlı araçlarla çalışma,, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,Tahliye ve kurtarma,İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,,Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemini tanımlayabilcektir. 2. Çalışma alanlarında Yangından korunmayı ilkelerini belirleyebilecektir. 3. Çalışanların yasal haklarını kendi cümleleri ile ifade edebilecektir. 4. Ergonomik risk etmenlerini tanımlayabilecektir.1, 12, 2
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,sunumlar
2Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,sunumlar
3Güvenlik ve sağlık işaretleri,Kişisel koruyucu donanım kullanımı,sunumlar
4İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,sunumlar
5İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
sunumlar
6Meslek hastalıklarının sebepleri,İşyeri temizliği ve düzeni,sunumlar
7Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,sunumlar
8Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,sunumlar
9 İlkyardım. tütün ve tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim.
sunumlar
10Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
sunumlar
11Elle kaldırma ve taşıma,Ekranlı araçlarla çalışma,sunumlar
12 Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,Tahliye ve kurtarmasunumlar
13İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,sunumlar
14Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri.
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu