Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
NEFROLOJİ VE DİYALİZ I4+046
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Selda SELİMOĞLU NAMOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKronik böbrek yetmezliğini hastalığının hazırlayıcı nedenlerini, tanı ve tedavi yöntemlerinin yanında hemodiyaliz uygulamasının tüm yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1.Böbrek anatomi ve fizyolojisi.Kronik böbrek hastalığının tanımı ve nedenleri,2. Asit, baz ve iyon metabolizması bozuklukları,3. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyopatogenez,4.Kronik böbrek yetmezliğinde konservatif tedaviler. Kalsiyum fosfor metabolizması,5. Renal replasman tedavileri,6. Hemodiyalizde genel prensipler,7. Akut Hemodiyaliz, Kronik Hemodiyaliz, Hemodiyaliz Yeterliliği, Hemodiyalizde Mg. Komplikasyonları,8. Hemodiyaliz seansı sırasında görülen komplikasyonlar ve tedavisi, Hipertansiyon,9.Hemodiyalizde oluşan komplikasyonlar ve müdahaleler.,10.Kronik böbrek yetmezliğinde anemi,11. KBY’de Enfeksiyonlara Eğilim, Hepatitler Ve KBY’de Aşılama,12. KBY’de İlaçlar Böbrek Ve Diyaliz Etkileşimi,13. Diyaliz hastasında Diabetes mellitus,14. Yönetmelikler, böbrek hastalıklarında maliyet; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Kronik böbrek yetmezliğinin nedenlerini ve konservatif tedavileri açıklayabilecektir.1, 14, 15A
1.1. KBY tanımlar.1, 14, 15A
1.2. Diyaliz endikasyonlarını sıralar.1, 14, 15A
1.3. Diyaliz hastasının enfeksiyonlara eğilimini tartışır.1, 14, 15A
2. Akut ve kronik hemodiyalizi tanımlayabilecektir.1, 14, 2A
2.1. Hemodiyaliz prensiplerini açıklar.1, 14, 4A
2.2. Hemodiyaliz öncesi hazırlığı sıralar.1, 15, 4A
2.3. Hemodiyalizde hasta takibini açıklar.1, 14, 4A
3. Özel durumlardaki hemodiyaliz uygulamalarını açıklayabilecektir.1, 14, 4A
3.1. Çocuklarda hemodiyaliz uygulamasını açıklar.1, 14, 4A
3.2. Bulaşıcı bir enfeksiyonu olan hastanın hemodiyaliz uygulamasını açıklar.1, 4A
3.3. Yönetmelikler ve diyaliz hastasının tedavisi için gereken maliyeti yorumlayabilecektir.1, 14, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11.Böbrek anatomi ve fizyolojisi.Kronik böbrek hastalığının tanımı ve nedenleri
22. Asit, baz ve iyon metabolizması bozuklukları
33. Kronik böbrek yetmezliğinde etiyopatogenez
44.Kronik böbrek yetmezliğinde konservatif tedaviler. Kalsiyum fosfor metabolizması
55. Renal replasman tedavileri
66. Hemodiyalizde genel prensipler
77. Akut Hemodiyaliz, Kronik Hemodiyaliz, Hemodiyaliz Yeterliliği, Hemodiyalizde Mg. Komplikasyonları
88. Hemodiyaliz seansı sırasında görülen komplikasyonlar ve tedavisi, Hipertansiyon
99.Hemodiyalizde oluşan komplikasyonlar ve müdahaleler.
1010.Kronik böbrek yetmezliğinde anemi
1111. KBY’de Enfeksiyonlara Eğilim, Hepatitler Ve KBY’de Aşılama
1212. KBY’de İlaçlar Böbrek Ve Diyaliz Etkileşimi
1313. Diyaliz hastasında Diabetes mellitus
1414. Yönetmelikler, böbrek hastalıklarında maliyet
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
-Karadakovan A, Eti Aslan F, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Nobel Kitabevi, 2009 -Lewis S.H., Heitkemper H.M, Dirksen S.R., MEdical-Surgical Nursing, Mosby Year Book, St.Lois, 2004 -Akpolat, T, Ulaş C., Hemodiyaliz Hemşiresi El Kitabı, 1999

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Diyaliz alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu