Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİŞ MORFOLOJİSİ2+4410
Ders Programı Salı 07:00-07:45 Salı 08:00-08:45 Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45 Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Umut ÇAKAN
Dersi Verenler Selin GÜZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDaimi dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerini değerlendirmek ve temel manupülasyon becerilerini uygulamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; 1. Dental Anatomiye Giriş ve Terminoloji,2. Dental Formül, Notasyon Kavramı ve Notasyon Sistemleri,3. Dişin Bölümleri ve Dokuları,4. Diş Grupları, Yüzeyleri ve Kenarları,5. Diş Kenarları ve Açıları,6. Anatomik Kron Morfolojisi,7. Üst santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,8. Üst lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,9. Üst kanin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,10. Üst 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,11. Üst 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,12. Üst 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,13. Üst 2.ve 3. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,14. Alt santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,15. Alt lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,16. Alt kanin dişinin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,17. Alt 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,18. Alt 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,19. Alt 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri,20. Alt 2.ve 3. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dişlerin anatomik ve morfolojik özelliklerini tartışabilecektir.1, 10, 3A
1.1. Genel dental morfolojik kavramları tanımlar.1, 10, 2A
1.2. Dişlerin bölümlerini, yapılarını ve içeriğini açıklar.1, 10, 2A
1.3. Ön ve arka grup dişleri birbirinden ayırt eder.1, 10, 14A
1.4. Ön ve arka grup dişlerin çiğneme sistemindeki işlevlerini yorumlar.1, 10, 14A
1.5. Ön ve arka grup dişlerin morfolojik yapılarını karşılaştırır1, 10, 14A
2. Dental formül, notasyon kavramı ve notasyon sistemlerini ayırt edebilecektir.1, 15, 3A
2.1. Farklı numaralandırma sistemlerini ayırt eder1, 10, 12A
2.2. Dental ark, dentisyon ve dişlenme kavramlarını özetler.1, 10, 2A
2.3. Daimi ve süt dişlenme arasındaki farkları örnekler1, 10, 12A
2.4. Daimi ve süt dişlenme paternlerini ve sürme zamanlarını aktarır.1, 10, 12A
3. Temel dental manüplasyon becerilerini uygulayabilir1, 10, 2A
3.1. Diş hekimliği laboratuar malzemelerini tanır.1, 13, 14A
3.2. Diş hekimliği laboratuar malzemelerini kullanabilir.1, 13, 14A
3.3. Daimi dişlerin mum ve benzer laboratuar malzemesi kullanarak uygun oran ve büyüklükteki modellerini simüle eder.1, 10, 12A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
11. Dental Anatomiye Giriş ve Terminoloji
22. Dental Formül, Notasyon Kavramı ve Notasyon Sistemleri
33. Dişin Bölümleri ve Dokuları
44. Diş Grupları, Yüzeyleri ve Kenarları
55. Diş Kenarları ve Açıları
66. Anatomik Kron Morfolojisi
77. Üst santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
88. Üst lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
99. Üst kanin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1010. Üst 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1111. Üst 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1212. Üst 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1313. Üst 2.ve 3. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1414. Alt santral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1515. Alt lateral kesici dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1616. Alt kanin dişinin dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1717. Alt 1. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1818. Alt 2. küçükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
1919. Alt 1. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
2020. Alt 2.ve 3. büyükazı dişinin morfolojik ve anatomik özellikleri
Kaynak
Diş morfolojisi ve oklüzyonu. Yavuzyılmaz H. Ankara Üniversitesi yayınları. 2003
1.Wheeler’s Dental Anatomy Physiology and Occlusion. Major M. Russel A. Elsever Science, 2003. 2.Woelfel'in dis anatomisi. Sheid RC. (Çeviren Sezgin İlgi). Günes Tıp Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. İlgili alet ve malzemeleri kullanarak çeşitli diş implantları, protezler ve modeller yapar.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu