Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Neslihan ARGÜT, Öğr.Gör. Vesile Nazlı TOPÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Anne çocuk sağlığı, çocuk hastalıkları ve aile planlamasına yönelik bilgi vermek ve farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta: Ana Çocuk Sağlığı Hakkında Temel Kavramlar,2.Hafta: Gebelik Dönemi,3.Hafta: Doğum Öncesi, Sırası ve Sonrası,4.Hafta: Lohusalık Dönemi,5.Hafta: Emziklilik Dönemi,6.Hafta: 0 - 3 Yaş Çocuklarda Sık Görülen Şikayetler ve Bakımı,7.Hafta: 3 - 6 Yaş Çocuklarda Sık Görülen Şikayetler ve Bakımı,8.Hafta: 6 - 12 Yaş Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar,9.Hafta: Aşılar ve serumlar,10.Hafta: Aile Planlaması,11.Hafta: Aile Planlaması,12.Hafta: Gebelikten Korunma ve Yöntemler,13.Hafta: Gebelikten Korunma ve Yöntemler,14.Hafta: Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Ana çocuk sağlığına ilişkin temel kavramları açıklar. 1, 10, 2 A
2.Ana çocuk sağlığında risk yaratan etmenleri sıralar. 1, 10, 2 A
3.Ana çocuk sağlığının ülkemizdeki ve düyadaki durumunu açıklar. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta: Ana Çocuk Sağlığı Hakkında Temel Kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 2.Hafta: Gebelik Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 3.Hafta: Doğum Öncesi, Sırası ve Sonrası Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4.Hafta: Lohusalık Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 5.Hafta: Emziklilik Dönemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 6.Hafta: 0 - 3 Yaş Çocuklarda Sık Görülen Şikayetler ve Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 7.Hafta: 3 - 6 Yaş Çocuklarda Sık Görülen Şikayetler ve Bakımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 8.Hafta: 6 - 12 Yaş Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 9.Hafta: Aşılar ve serumlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 10.Hafta: Aile Planlaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 11.Hafta: Aile Planlaması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 12.Hafta: Gebelikten Korunma ve Yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 13.Hafta: Gebelikten Korunma ve Yöntemler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 14.Hafta: Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ders notları
Cooper C. (2004). Johnson’s Anne ve Bebeği. Çev. Psikolog Dr. Zeynep Dinçerler, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Istanbul. Akyıldız N., (1999). Anne ve Çocuk Sağlığı, Yapa Yayınları, İstanbul.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 8 8
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu