Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AKRAN İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Saldırganlığın bir alt boyutu olarak akran zorbalığının tanımlanması, akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesinin ele alınması, akran zorbalığının yaygınlığı, önemi ve yordayıcı faktörlerin incelenmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriğinin ve değerlendirme yöntemlerinin açıklanması, dağıtımı,Akran ilişkilerini etkileyen faktörler,Akran zorbalığının tanımı ve diğer saldırgan davranışlardan ayırt edici özellikleri, yaygınlığı,Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesi,Kullanılan ölçme yöntemleri,Zorbalık statüleri ve zorbalığa dahil olan çocukların ya da ergenlerin özellikleri,Yeni bir akran zorbalığı türü olarak sanal zorbalık,Zorbalığa dahil olmanın çocuklar ve ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri,Bireysel, sınıf ve okul düzeyinde önleme ve müdahale yöntemleri,Sınıf içi sunum,Sınıf içi sunum,Sınıf içi sunum,Sınıf içi sunum,Türkiye?de akran zorbalığı konusunda yürütülen araştırmaların bulgularının özetlenmesi ve değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Akran zorbalığının diğer saldırgan davranışlardan farkını anlar ve tanımını yapar, akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesini açıklar, akran zorbalığı araştırma bulgularını değerlendirir ve yorumlar. 1, 10, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin ve değerlendirme yöntemlerinin açıklanması, dağıtımı
2 Akran ilişkilerini etkileyen faktörler Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
3 Akran zorbalığının tanımı ve diğer saldırgan davranışlardan ayırt edici özellikleri, yaygınlığı Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
4 Akran zorbalığı araştırmalarının tarihçesi Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
5 Kullanılan ölçme yöntemleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
6 Zorbalık statüleri ve zorbalığa dahil olan çocukların ya da ergenlerin özellikleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
7 Yeni bir akran zorbalığı türü olarak sanal zorbalık Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
8 Zorbalığa dahil olmanın çocuklar ve ergenler üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
9 Bireysel, sınıf ve okul düzeyinde önleme ve müdahale yöntemleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
10 Sınıf içi sunum
11 Sınıf içi sunum
12 Sınıf içi sunum
13 Sınıf içi sunum
14 Türkiye?de akran zorbalığı konusunda yürütülen araştırmaların bulgularının özetlenmesi ve değerlendirilmesi
Kaynaklar
Gülay, H. (2009) Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri. Ankara: Pegem Yayıncılık. Kernan, M. (2013) Erken Çocukluk Eğitim ve Bakımından Akran İlişkileri. Nobel Akademik Yayıncılık. Eroğlu, Y., Peker, A. (2015) Ergenlerde Akran İlişkisi ile Siber Zorbalık Statüleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 45
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu