Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II 0+6 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI, Arş.Gör. Şeyma BASTIRMACI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul öncesi eğitim kurumlarında yıllık planı izleme, günlük plan hazırlama ve günlük plan uygulama.
Dersin İçeriği Bu ders; Gözlem,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Okul öncesinde çalışan diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 1, 14, 2 A
2. Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerini destekleyici nitelikte yaratıcı etkinlikler planlar ve uygular. 1, 10, 14 A
3. Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimlerini destekleyici nitelikte yaratıcı bütünleştirilmiş etkinlikler planlar ve uygular. 1, 14 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gözlem
2 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatma
3 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
4 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
5 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
6 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
7 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
8 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
9 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
10 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
11 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
12 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
13 Bütünleştirilmiş etkinlik planlama ve uygulama Etkinlik planını onaylatmak
14 Değerlendirme
Kaynaklar
T.C. Millî Eğitim Bakanliği Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Okul Öncesi Eğitim Programi - Etkinlik Kitabı, Ankara, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu