Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖZEL EĞİTİM GÖZLEM ÇALIŞMASI 0+3 1,5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU, Arş.Gör. Kübra BUDAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel eğitim kurumlarında uygulamaya gelişimsel destek vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özelliklerini Gözlemleme,Özel Eğitim Kurumlarında İdari Yapıyı Gözlemleme,Özel Eğitim Kurumlarında Sınıf Ortamını Gözlemleme,Özel Eğitim Kurumlarındaki Eğitim Programlarını Gözlemleme,Özel Eğitim Kurumlarındaki Eğitim Programlarını Gözlemleme,Özel Gereksinimli Bireylerin Gelişim Özelliklerini Gözlemleme,Özel Gereksinimli Bireylerin Gelişim Özelliklerini Gözlemleme,Özel Gereksinimli Bireylerin Gelişim Özelliklerini Gözlemleme,Özel Gereksinimli Bireylerin Tanı Düzeylerini Gözlemleme,Ailenin Özel Eğitim Sürecine Katılımını Gözlemleme,Özel Eğitimde Uygulamaya Katılma,Özel Eğitimde Uygulamaya Katılma,Özel Eğitimde Uygulamaya Katılma,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Özel eğitim kurumlarını tanır. 1, 2 A
2.Farklı gelişen bireylerin özelliklerini gözlemler. 1, 14, 2 A
3.Özel eğitim kurumlarındaki değerlendirme ve izleme envanterleri hakkında bilgisi olur. 1, 14, 2 A
4.Farklı gelişen bireylerin ihtiyaçlarına yönelik gelişimsel etkinlik ve materyal tasarlar. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Özel Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özelliklerini Gözlemleme
2 Özel Eğitim Kurumlarında İdari Yapıyı Gözlemleme
3 Özel Eğitim Kurumlarında Sınıf Ortamını Gözlemleme
4 Özel Eğitim Kurumlarındaki Eğitim Programlarını Gözlemleme
5 Özel Eğitim Kurumlarındaki Eğitim Programlarını Gözlemleme
6 Özel Gereksinimli Bireylerin Gelişim Özelliklerini Gözlemleme
7 Özel Gereksinimli Bireylerin Gelişim Özelliklerini Gözlemleme
8 Özel Gereksinimli Bireylerin Gelişim Özelliklerini Gözlemleme
9 Özel Gereksinimli Bireylerin Tanı Düzeylerini Gözlemleme
10 Ailenin Özel Eğitim Sürecine Katılımını Gözlemleme
11 Özel Eğitimde Uygulamaya Katılma
12 Özel Eğitimde Uygulamaya Katılma
13 Özel Eğitimde Uygulamaya Katılma
14 Değerlendirme
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 7 1 7
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 37 37
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu