Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE MEDYA 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE, Öğr.Gör. Büşra ULAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilerin çocuk haklarını değerlendirebilerek medyanın bu noktadaki önemini kavrayabilmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda medyanın çocuk gelişimine yararlarını ve zararlarını aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Kuramsal açıdan insan hakları ve çocuk hakları.,Çocuk hakları ve medya: Uluslararası ve ulusal düzlemlerde  kurumsal ve hukuksal düzenlemeler.,Medya temsili, çocuk hakları ve profesyonel sorumluluk., Çocukların perspektifinden temsile ‘iyi pratik’ örnekleri.,Medyada çocuk hakları: Meslek ilkeleri ve editoryal ilkeler,Çocukları koruma politikaları,Ara Sınav,Suça itilmiş çocuklar ve medya,Haber üretim süreci, kaynaklar ve çocuk hakları, Çocuklarla görüşme yapmak,Çatışma ortamında çocuk ve medya, Çocuklara ses vermek ve çocuk-merkezli medya,Çocuk hakkı odaklı ‘iyi pratik’ örnekleri,Final Sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çocuk hakları konusunda uluslararası gelişmeleri (Çocuk Hakları  Sözleşmesi gibi) açıklar. 1, 2 A
2. Çocuk hakları ile ilgili literatürü tanır. 1, 10, 2 A
3. Çocuk hakları ile kavramları tanır. 1, 10, 2 A
4. Çocukları koruma politikalarını değerlendirir. 1, 10, 2 A
5. Çocuklarla ilgili haberlerde ortaya çıkan sorunları analiz eder. 1, 14, 2 A
6. Çocuk hakları ekseninde meslek ilkeleri ve editoryal ilkeleri analiz  eder. 1, 10, 2 A
7. Çocuk-merkezli medya ve çocuk hakkı odaklı ‘iyi pratik’ örneklerini  değerlendirerek yeni öneriler geliştirir. 1, 14, 2 A
8. Çocuklarla görüşme yaparken dikkat edilecek noktaları  değerlendirir. 1, 10, 2 A
9. Güncel tartışmalarla dersi ilişkilendirir. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kuramsal açıdan insan hakları ve çocuk hakları.
2 Çocuk hakları ve medya: Uluslararası ve ulusal düzlemlerde  kurumsal ve hukuksal düzenlemeler. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Medya temsili, çocuk hakları ve profesyonel sorumluluk. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocukların perspektifinden temsile ‘iyi pratik’ örnekleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Medyada çocuk hakları: Meslek ilkeleri ve editoryal ilkeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocukları koruma politikaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Ara Sınav
8 Suça itilmiş çocuklar ve medya Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Haber üretim süreci, kaynaklar ve çocuk hakları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuklarla görüşme yapmak Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Çatışma ortamında çocuk ve medya Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocuklara ses vermek ve çocuk-merkezli medya Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocuk hakkı odaklı ‘iyi pratik’ örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Final Sınavı
Kaynaklar
Ders sırasında verilen sunumlar ve makaleler.
Sevda Alankuş, Çocuk Odaklı Habercilik, İstanbul: IPS İletişim Vakfı  Yaynları (özellikle Değirmencioğlı ve Koman’ın bölümleri zorunlu).  Murathan Mungan (2006). (4.bs.) , Çocuklar ve Büyükleri, Metis, (Dino  Buzzati'nin  'Yumurta' öyküsü).  Erdir Zat, ‘Çocuk, Çocuktur! AKP’nin “Aşil topuğu”. Birikim. No. 242.  Haziran 2009.    Timur Soykan (2009). ‘Küçük İnsanlar Pazarı’. Tanrı Misafirleri Oteli.  İstanbul. Kırmızı Kedi yayınları.  Aksu Bora, Yoksul Çocukların Medyada Temsili. www.bianet.org (19  Kadım 2005).  Mine Gencel Bek, ‘Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Çalışmalarına Eleştirel  Bakış’, İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Şubat 2008, s. 27-29  Mine Gencel Bek, ‘Medya Okuryazarlığı ve Çocuklar: Korumacı  Yaklaşımdan Eleştirelliğe’, Çoluk Çocuk dergisi, Ekim 2007: 37.   Ayrıca başvuru kaynağı olarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin  fotokopilenmesi ve okunması zorunludur.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu