Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarının kim için, ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağı konusunda öğrencilerin bilgi düzeyi ve pratik becerilerini arttırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hafta: Dersin tanıtımı ve derse giriş,2.Hafta: Kaynaştırma; tanım, türleri, özellikleri,3.Hafta: Okul öncesinde performans değerlendirme,4.Hafta: Okul öncesinde performans değerlendirme,5.Hafta: BEP hazırlama,6.Hafta: BEP hazırlama,7.Hafta: Ara sınav,8.Hafta: Öğretimsel uygulamalar; sınıf düzenlemesi,9.Hafta: Öğretimsel uygulamalar; öğretim yöntemleri,10.Hafta: Problem davranışların kontrol edilmesi,11.Hafta: Problem davranışların kontrol edilmesi,12.Hafta: Problem davranışların kontrol edilmesi,13.Hafta: BEP değerlendirme ve yenileme süreci,14.Hafta: Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Kaynaştırma çeşitlerini bilir. 1, 10, 3 A
2)Performans değerlendirmeyi bilir. 1, 10, 2, 3 A
3)Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlar. 1, 10, 2 A
4)Kaynaştırmada kullanılacak destek stratejilerini bilir. 1, 10, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hafta: Dersin tanıtımı ve derse giriş
2 2.Hafta: Kaynaştırma; tanım, türleri, özellikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 3.Hafta: Okul öncesinde performans değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4.Hafta: Okul öncesinde performans değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 5.Hafta: BEP hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 6.Hafta: BEP hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 7.Hafta: Ara sınav
8 8.Hafta: Öğretimsel uygulamalar; sınıf düzenlemesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 9.Hafta: Öğretimsel uygulamalar; öğretim yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 10.Hafta: Problem davranışların kontrol edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 11.Hafta: Problem davranışların kontrol edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 12.Hafta: Problem davranışların kontrol edilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 13.Hafta: BEP değerlendirme ve yenileme süreci Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 14.Hafta: Değerlendirme
Kaynaklar
1)Sucuoğlu, B. ve Bakkaloğlu, H. (2013) Okul Öncesinde Kaynaştırma. Kök Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu