Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK BESLENMESİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Fatma Elif SEZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk beslenmesini, çocuk beslenmesine ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki,Beslenme ile ilgili temel kavramlar,Beslenme ile ilgili temel kavramlar,Yeterli ve dengeli beslenme,Yeterli ve dengeli beslenme,Sağlıklı Beslenme Uygulamaları,Gebelik ve laktasyon döneminde beslenme,Bebeklik (0-1yaş) döneminde beslenme: Anne Sütü,Bebeklik (0-1yaş) döneminde beslenme: Tamamlayıcı Beslenme,Okul öncesi dönemde beslenme,Okul döneminde beslenme,Ergenlik döneminde beslenme,Beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmeyi 2.Besin ögelerini sınıflandırıp kaynaklarını ve gereksinimlerini açıklayabilmesi 3. Yaş gruplarına göre beslenme uygulamalarını tanımlayabilmeyi 4. Gebelik ve laktasyon dönemlerinde beslenme özelliklerini anlatabilmesi 5. Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde beslenme özelliklerini açıklayabilmesi
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Beslenme ile ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Beslenme ile ilgili temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Yeterli ve dengeli beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Yeterli ve dengeli beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Sağlıklı Beslenme Uygulamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Gebelik ve laktasyon döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Bebeklik (0-1yaş) döneminde beslenme: Anne Sütü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Bebeklik (0-1yaş) döneminde beslenme: Tamamlayıcı Beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Okul öncesi dönemde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Okul döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Ergenlik döneminde beslenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.Gökçay G. Garipağaoğlu M. Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Saga Yayınları 2002. Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu