Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin çocuk hakları hakkında bilgilendirilmesi ve çocuğun haklarını korumaya yönelik mesleki beceri edinmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları,Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları,Aile ve çocuk refahı, Çocuk ihmali, Çocuk istismarı,Çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler,Korunmaya muhtaç çocukların hakları ve korunması, Özel gereksinimli çocukların hakları ve korunması,Çocuk hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama, Çocuk haklarını korumaya yönelik proje oluşturma,Çocuk haklarını korumaya yönelik proje oluşturma, Proje sunumu, Proje sunumu,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çocuk Hukuku ve Çocuk Haklarını önemser. 1, 10, 14, 2, 3, 8 A, C
2. Çocuk hakları ve yasalarla ilgili temel düzenlemeleri bilir. 1, 14, 2 A
3. Aile ve çocuk refahını engelleyen sorunları tanır. 1, 10, 2 A
4. Çocuk ihmal ve istismarına yönelik önlem alır. 1, 10, 2
5. Korunmaya muhtaç çocukların haklarını korumaya yönelik tutum geliştirir. 1, 10, 14, 2
6. Özel gereksinimli çocukların haklarını bilir. 1, 10, 14 A
7. Çocuğun haklarının korunması konusunda işbirliği yapar. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları
2 Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
3 Aile ve çocuk refahı Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
4 Çocuk ihmali Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
5 Çocuk istismarı Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
6 Çocuk ihmal ve istismarına yönelik koruyucu önlemler Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
7 Korunmaya muhtaç çocukların hakları ve korunması Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
8 Özel gereksinimli çocukların hakları ve korunması Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
9 Çocuk hakları ve korunması konusunda işbirliği planlama Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
10 Çocuk haklarını korumaya yönelik proje oluşturma
11 Çocuk haklarını korumaya yönelik proje oluşturma
12 Proje sunumu
13 Proje sunumu
14 Değerlendirme
Kaynaklar
UNICEF. (1999). Dünya Çocuklarının Durumu. B.M. (1990). Çocukların Yaşatılmaları, Korunmaları ve Geliştirilmelerine İlişkin Dünya Bildirgesi ve Dünya Bildirgesinin Uygulanması İçin Faaliyet Planı, New York. Aral, N. (1997). Fiziksel İstismar ve Çocuk, Ankara: Tekışık Veb Ofset Tesisleri. Kozcu, Ş. (1990).Çocuk İstismarı ve İhmali, Aile Yazıları Kars, Ö. (1996). Çocuk İstismarı: Nedenleri ve Sonuçları, Bizim Büro Basımevi, Ankara. İnsan Hakları El Kitabı, s. 446 (ÇHS, Uygulama El Kitabı. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 1 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu