Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE MATEMATİK 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersi Verenler Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersle fen olaylarının çocuklara somutlaştırılarak anlatılması ve çocuklara basit matematik işlemlerinin, kavram öğreniminin kazandırılma yöntemleri aktarılacaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Fenin tanımı, fen ve doğanın önemi ve çocukların fen öğrenişi,Okul öncesi eğitimde fen programları hakkında bilgi sahibidir.,Okul öncesi dönemde fen eğitimi öğretim yöntemleri,Fen eğitiminde ailenin ve toplumun rolü,Okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri,Okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri,Bilişsel süreç becerileri ve öğretme teknikleri,Okul öncesi dönemde temel matematik kavram ve becerileri,Ölçme, örüntü, grafik ve problem çözme becerileri,Sayı kavramı, işlem kavramı, geometri ve uzamsal düşünme,Okul öncesi matematik etkinlik örnekleri,Okul öncesi matematik etkinlik örnekleri,Okul öncesi dönemde matematik ve fen ilişkisi,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Fen ve matematik eğitiminin amacını bilecektir. 1, 10, 2 A
2.Çocuklarda öğrenme deneyimlerinin kazanılması ile ilgili bilgi sahibi olacaktır. 1, 14, 2 A
3.Fen etkinlikleri içerisinde yer alabilecek çalışmaları bilecektir. 1, 10, 2 A
4.Fen ve matematik etkinliklerini uygulayabileceklerdir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fenin tanımı, fen ve doğanın önemi ve çocukların fen öğrenişi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Okul öncesi eğitimde fen programları hakkında bilgi sahibidir. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Okul öncesi dönemde fen eğitimi öğretim yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Fen eğitiminde ailenin ve toplumun rolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Okul öncesi eğitimde fen etkinlikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Bilişsel süreç becerileri ve öğretme teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Okul öncesi dönemde temel matematik kavram ve becerileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Ölçme, örüntü, grafik ve problem çözme becerileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Sayı kavramı, işlem kavramı, geometri ve uzamsal düşünme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Okul öncesi matematik etkinlik örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Okul öncesi matematik etkinlik örnekleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Okul öncesi dönemde matematik ve fen ilişkisi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Şahin, F. Okulöncesi Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri, Lind, K.K. (1991) Exploring Science in Early Childhood,Güven, Y. Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Düşünme ve Matematik,Snith, S.S.Early Childhood Mathematics. Şahin, F. Okulöncesi Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri Güven, Y. Erken Çocukluk Döneminde

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 2 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 5 2 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 5 2 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu