Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU, Öğr.Gör. Esra GÜNEY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk psikolojisinin ve ruh sağlığının önemini anlamalarına yardımcı olmak, çocuk psikolojisinin ve çocuk ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ilgili teoriler, normal-normal olmayan davranışlar ve adaptasyon problemlerinin çocuğun ruh sağlığı üzerinde yaratmış olduğu etkiler hakkında farkındalık oluşturmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi,Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi,Çocuk Psikolojisi ve Aile,Çocuk Psikolojisi ve Arkadaş İlişkileri,Çocuk Psikolojisini Etkileyen Özel Durumlar- Okul Reddi,Çocuk Psikolojisini Etkileyen Özel Durumlar- Ölüm ve Yas,Çocuk Psikolojisini Etkileyen Özel Durumlar- Boşanma ve Ayrılık,Çocuk Psikolojisini Etkileyen Özel Durumlar- Korku ve Kaygılar,Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yalan Söyleme,Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Enürezis ve Enkoprezis,Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yeme Bozuklukları,Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri,Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Çocuk Psikolojisinin Konusu, Tarihçesi ve Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Çocuk Psikolojisi ve Aile Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocuk Psikolojisi ve Arkadaş İlişkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocuk Psikolojisini Etkileyen Özel Durumlar- Okul Reddi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocuk Psikolojisini Etkileyen Özel Durumlar- Ölüm ve Yas Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocuk Psikolojisini Etkileyen Özel Durumlar- Boşanma ve Ayrılık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocuk Psikolojisini Etkileyen Özel Durumlar- Korku ve Kaygılar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yalan Söyleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Enürezis ve Enkoprezis Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Çocuklukta Uyum ve Davranış Bozuklukları - Yeme Bozuklukları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Problemleri Çocuklara Yaklaşım Biçimleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Powerpoint ders notuYavuzer, H., (2013) Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi. Bee, H. L., Boyd, D. R., Gündüz, O. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi. Kaknüs yayınları. Seven, S. (2008). Çocuk ruh sağlığı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu