Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ALAN ÇALIŞMASI 0+6 3 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Kezban Ekin ÖZBEY DUYGU, Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Alanda 0-18 yaş grubu çocuklara hizmet veren sivil toplum örgütlerinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ya da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde proje hazırlama ve yürütme.
Dersin İçeriği Bu ders; Gözlem,Gözlem,Bir fikri projeye dönüştürme,Proje geliştirme,Proje uygulama,Proje uygulama,Proje uygulama,Proje uygulama,Proje uygulama,Proje uygulama,Proje uygulama,Projeyi raporlama,Projeyi raporlama,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Çocuk ile çalışan sivil toplum kuruluşlarında, okul öncesi kurumlarında veya özel eğitim merkezlerinde çalışan diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışır. 15, 16, 8 A, D
2. 0-18 yaş aralığındaki çocukların gelişimleri destekleyici nitelikteki programları izler ve uygulamada yardımcı olur. 15, 16, 8 A, D
3. Bir fikri projeye dönüştürür. 15, 16, 8 A, D
Öğretim Yöntemleri: 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gözlem
2 Gözlem
3 Bir fikri projeye dönüştürme
4 Proje geliştirme
5 Proje uygulama
6 Proje uygulama
7 Proje uygulama
8 Proje uygulama
9 Proje uygulama
10 Proje uygulama
11 Proje uygulama
12 Projeyi raporlama
13 Projeyi raporlama
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Doküman paylaşımı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 3 42
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 6 84
Proje Sunumu / Seminer 2 17 34
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 286
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu