Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nursen ÇETİN YAHŞİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin yaratıcı düşünceye sahip olmaları için gerekli teknikleri öğrenebilmelerini ve kullanabilmelerini, çocukların gelişimlerine göre yaratıcılığın boyutları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yaratıcılığın tanımı ve yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri,Yaratıcılığın kuramsal temelleri,Yaratıcılıkta zihinsel süreçler,Okul öncesinde görsel sanat eğitimi,Okul öncesinde sanatsal gelişim,Okul öncesinde sanat eğitiminin diğer alanlarla bütünleştirilmesi,Yaratıcılık ve sanat çalışmalarında çocukla iletişim,Okul öncesinde mimari tasarım eğitimi ve müzeler,Farklı eğitim yaklaşım ve modellerinde yaratıcılık,Farklı eğitim yaklaşım ve modellerinde yaratıcılık,Farklı eğitim yaklaşım ve modellerinde yaratıcılık,Yaratıcılığa dayalı eğitim programları uygulama,Yaratıcılığa dayalı eğitim programları uygulama,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kendi yaratıcılıklarını geliştirme 1, 10, 11, 14, 15, 4, 8 A
2. Çocukların yaşlarına göre yaratıcılığın gelişimi, yaratıcı yöntem ve teknikleri ile çocuklarla iletişim kurma yöntemleri 1, 10, 11, 14, 15, 4, 8 A
3. Yapılacak uygulamalarla çocukların yaşlarına göre kullanılabilecekleri materyalleri seçebilme 1, 10, 11, 14, 15, 2, 8 A
4. Çocukların gelişim seviyelerine uygun hazırlanan yaratıcı eğitim programlarını uygulayabilme 1, 10, 11, 14, 15, 8 A
5. Yaratıcı problem çözme sürecine hangi yollarla ulaşabileceğini bilme 1, 10, 14, 15, 8 A
6. Sanat programları ile çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını destekleyebilme 1, 10, 11, 14, 15, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yaratıcılığın tanımı ve yaratıcılığın insan yaşamındaki yeri
2 Yaratıcılığın kuramsal temelleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Yaratıcılıkta zihinsel süreçler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Okul öncesinde görsel sanat eğitimi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Okul öncesinde sanatsal gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Okul öncesinde sanat eğitiminin diğer alanlarla bütünleştirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Yaratıcılık ve sanat çalışmalarında çocukla iletişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Okul öncesinde mimari tasarım eğitimi ve müzeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Farklı eğitim yaklaşım ve modellerinde yaratıcılık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Farklı eğitim yaklaşım ve modellerinde yaratıcılık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Farklı eğitim yaklaşım ve modellerinde yaratıcılık Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Yaratıcılığa dayalı eğitim programları uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Yaratıcılığa dayalı eğitim programları uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Miller, A. (2006). Yetenekli Çocuğun Dramı. İstanbul: Profil Yayıncılık. Kalburan,C.N., (2011). Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Sanat. Ankara: Eğiten Kitap. Fox, J. E., & Schirrmacher, R. (2014). Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi (N. Aral ve G. Duman, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 1 7
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 1 7
Proje Sunumu / Seminer 1 12 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu