Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANİMASYON 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Animasyon kavramı, planlama ve proje ilkeleri, animasyon teknikleri, örnek animasyon uygulamaları, boş zaman ve rekreasyon kavramlarının analizi ile ilgili bilgileri öğrenmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Temel Kavramlar,Animasyon Programları,Animasyon Hizmetlerinin Çeşitleri,Animasyon Hizmetlerinin Fonksiyonları,Animasyon Sisteminin İşleyişi,Animasyon İlkeleri, Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi-Planlanması, Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi-Planlanması,Organizasyon,Organizasyon,Yönetim Süreçleri, Örnek Uygulamalar, Örnek Uygulamalar,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bu alanda kullanılan temel kavramları tanımlar. 1, 10, 2 A, C, F
2.Animasyon sisteminin işleyişini gösterir. 1, 2 A
3.Animasyon hizmetlerinin fonksiyonlarını söyler. 1, 10, 2 A
4.Animasyon hizmetlerinin çeşitlerini sınıflandırır. 1, 10, 2 A
5.Animasyon hizmetlerinin yönetimini ve planlamanın önemini yorumlar. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar
2 Animasyon Programları Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
3 Animasyon Hizmetlerinin Çeşitleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
4 Animasyon Hizmetlerinin Fonksiyonları Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
5 Animasyon Sisteminin İşleyişi Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
6 Animasyon İlkeleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
7 Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi-Planlanması Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
8 Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi-Planlanması Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
9 Organizasyon Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
10 Organizasyon Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
11 Yönetim Süreçleri Önerilen kaynaklardan konuya hazırlık yapılması
12 Örnek Uygulamalar
13 Örnek Uygulamalar
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Özer, D. (2010). Animasyon. Ankara: Kök Yayıncılık Burma, A. (2013). Grafik ve Animasyon. Ankara: Seçkin Yayıncılık Çetin, F. (2002). Örneklerle Kuklalar ve Kukla Oyunları. İstanbul: Esin Yayınevi, Güngör, S., Güngör, S. (2003). Kız Meslek Liseleri için Animasyon. İstanbul: Ya – Pa Yayıncılık Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., Dinç, Y. (2003).Boş Zaman ve Rekreasyon Eğitimi, Ankara:Detay Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 1 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 1 5
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 2 10
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu