Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Feryal SAVCI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul öncesi eğitim programlarının geliştirilmesi sürecini ve okul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim stratejileri, yöntem ve tekniklerini kavratmak.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta: Okul Öncesi Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri,2. Hafta: Okul Öncesi Dönemin Önemi,3. Hafta: Okul Öncesi Eğitimi Programının Tanıtımı,4. Hafta: Gelişim Özellikleri, Kazanımlar ve Göstergeleri,5. Hafta: Okul Öncesi Eğitimi Ortamı ve Öğrenme Merkezleri,6. Hafta: Etkinlik Çeşitleri ve Açıklamaları,7. Hafta: Aylık Eğitim ve Günlük Eğitim Planı,8. Hafta: Okul Öncesi Eğitiminin Değerlendirilmesi,9. Hafta: Örnek Etkinlik Hazırlama,10. Hafta: Bütünleştirilmiş Örnek Etkinlik Hazırlama,11. Hafta: Yarım Günlük Eğitim Akışı Hazırlama,12. Hafta: Tam Günlük Eğitim Akışı Hazırlama,13. Hafta: Tam Günlük Eğitim Akışı Hazırlama,14. Hafta: Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Okul öncesi eğitimin önemini ve gerekliliğini kavrar. 1, 10, 2 A
2.Okul öncesindeki öğrenme merkezlerini tanır ve bu merkezlerde ve merkezler dışında nasıl öğrenme ortamı oluşturacağını bilir. 1, 10, 2 A
3.Okul öncesi çocuklarının yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlik hazırlar ve hazırlanan etkinliğin uygulanmasında gerekli bilgiye sahip olur. 1, 14, 2 A
4.Aylık ve günlük plan konusunda bilgi sahibi olur. 1, 10, 2 A
5.Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. 1, 4, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta: Okul Öncesi Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri
2 2. Hafta: Okul Öncesi Dönemin Önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 3. Hafta: Okul Öncesi Eğitimi Programının Tanıtımı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 4. Hafta: Gelişim Özellikleri, Kazanımlar ve Göstergeleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 5. Hafta: Okul Öncesi Eğitimi Ortamı ve Öğrenme Merkezleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 6. Hafta: Etkinlik Çeşitleri ve Açıklamaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 7. Hafta: Aylık Eğitim ve Günlük Eğitim Planı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 8. Hafta: Okul Öncesi Eğitiminin Değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 9. Hafta: Örnek Etkinlik Hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 10. Hafta: Bütünleştirilmiş Örnek Etkinlik Hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 11. Hafta: Yarım Günlük Eğitim Akışı Hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 12. Hafta: Tam Günlük Eğitim Akışı Hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 13. Hafta: Tam Günlük Eğitim Akışı Hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 14. Hafta: Değerlendirme
Kaynaklar
1)Kandır, A., Özbey. S., İnal, G. (2010) Okul Öncesi Eğitimde Kuramsal Temeller. Morpa Yayınları 2)Kandır, A. (2010) Okul Öncesi Eğitimde Program. Morpa Yayınları 3)Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) 4)Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Etkinlik Kitabı (2013)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu