Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK VE DRAMA 2+1 2,5 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Okan YAHŞİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Drama kuramlarını ve çocukların gelişim özelliklerine göre yaratıcı drama etkinlikleri planlamayı öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dramanın tanımı ve önemi,Drama etkinliklerinde eğitim ortamı ve kullanılan materyaller,Drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü,Drama etkinliklerini değerlendirme,Hareket çalışmaları,Hareket çalışmaları,Oyun çalışmaları,Oyun çalışmaları,Doğaçlama çalışmaları,Doğaçlama çalışmaları,Rol oynama çalışmaları,Hikâyelerden oyunlar kurgulama,Drama etkinliği oluşturma,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Drama etkinliği planlar ve uygular. 1, 12, 16, 7, 8 A, D
2. Drama tekniklerini bilir. 1, 12, 16, 7, 8 A, D
3. Hikâyelerden oyunlar oluşturur. 1, 12, 16, 7, 8 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 16: Proje Temelli Öğrenme, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dramanın tanımı ve önemi
2 Drama etkinliklerinde eğitim ortamı ve kullanılan materyaller Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Drama etkinliklerinde eğitimcinin rolü Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Drama etkinliklerini değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Hareket çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Hareket çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Oyun çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Oyun çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Doğaçlama çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Doğaçlama çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Rol oynama çalışmaları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Hikâyelerden oyunlar kurgulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Drama etkinliği oluşturma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Adıgüzel, Ö., Eğitimde Yaratıcı Drama, Naturel Kitap, Ankara, 2010. Köksal Akyol, A.(Ed.), Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim 3, Hedef Yayıncılık, Ankara, 2014. Önder, A., Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Epsilon Yayınları, İstanbul, 2003

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 97
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu