Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenme, öğretme kuram ve yaklaşımlarına ilişkin temel bilgi, kavram, ilke ve becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Gelişim ve öğrenme,Gelişim ve öğrenme,Gelişim ve öğrenme,Öğrenme ve kuramları,Öğrenme ve kuramları,Öğrenme ve kuramları,Eğitimde hedef belirleme,Çocuklarda öğretme süreçleri,Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri,Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri,Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri,Etkili öğretim yöntem ve teknikleri doğrultusunda plan hazırlama,Etkili öğretim yöntem ve teknikleri doğrultusunda plan hazırlama,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Öğrenme, öğretme kuram ve yaklaşımlarını açıklar. 1, 10, 14, 15, 19, 2, 21, 4, 8 A
2.Öğrenme ile gelişim arasında ilişki kurar. 1, 10, 14, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 8 A
3.Eğitimde gelişimsel hedef belirler. 1, 10, 14, 15, 19, 2, 21, 4, 8 A
4.Yaşlara göre öğretme süreçlerini bilir. 1, 10, 14, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 8 A
5.Etkili öğretim yöntem ve teknikleri eğitimde kullanır. 1, 10, 14, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 8 A
6.Eğitim planı yapar. 1, 10, 14, 15, 19, 21, 3, 4, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gelişim ve öğrenme
2 Gelişim ve öğrenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Gelişim ve öğrenme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Öğrenme ve kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Öğrenme ve kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Öğrenme ve kuramları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Eğitimde hedef belirleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocuklarda öğretme süreçleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Etkili öğretim yöntem ve teknikleri doğrultusunda plan hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Etkili öğretim yöntem ve teknikleri doğrultusunda plan hazırlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Tan, Ş. (Ed.). (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Hesapçıoğlu, M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: Nobel Yayıncılık. Taşpınar, M. (2014). Kuramdan Uygulamaya-Öğretim Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık. Ayers, W., Alexander-Tanner, R. (2014). Öğretmek-Çizgi Romanla Bir Yolculuk. (A. Tüfekçi, Çev.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu