Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK GELİŞİMİ II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersi Verenler Öğr.Gör. Aziz KÜÇÜKKELEPÇE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Doğum öncesi gelişimden, ergenlik dönemi gelişimine kadar tüm gelişim dönemi özellikleri ve gelişim basamakları hakkında bilgilendirmek ve bu dönemlerde Çocuk Gelişimi Teknikerinin rolünü belirlemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk gelişiminde temel kavramlar ,Çocuk gelişiminde temel kavramlar ,Çocuk gelişiminde temel kavramlar, Psikoseksüel Gelişim Kuramı,Psikososyal Gelişim Kuramı,Bilişsel Gelişim Kuramı,Doğum Öncesi Gelişim,Bebeklik Döneminde Gelişim, Erken Çocukluk Döneminde Gelişim,Orta Çocukluk Döneminde Gelişim, Ergenlik Döneminde Gelişim ,Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim ve Eğitim ,Çocukların Çizimlerinin Gelişim Aşamaları Değerlendirme,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Doğum öncesi gelişim özellikleri hakkında bilgi edinir. 1, 10, 3 A
2.Bebeklik dönemi gelişim özelliklerini bilir. 1, 2, 3 A
3.Erken çocukluk dönemi gelişim özelliklerini bilir. 1, 10, 2 A
4.Orta çocukluk dönemi gelişim özellikleri hakkında bilgi edinir. 1, 10, 2, 3 A
5.Ergenlik dönemi gelişim özellikleri hakkında bilgi edinir. 1, 10, 2, 3 A
6.Çocukların çizimlerinin gelişim aşamaları hakkında bilgi edinir. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk gelişiminde temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Çocuk gelişiminde temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Çocuk gelişiminde temel kavramlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Psikoseksüel Gelişim Kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Psikososyal Gelişim Kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Bilişsel Gelişim Kuramı Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Doğum Öncesi Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Bebeklik Döneminde Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Erken Çocukluk Döneminde Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Orta Çocukluk Döneminde Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Ergenlik Döneminde Gelişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim ve Eğitim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocukların Çizimlerinin Gelişim Aşamaları Değerlendirme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Powerpoint ders notları
Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Gönül Yayıncılık. San Bayhan, P., ve Artan, İ. (2004). Çocuk gelişimi ve eğitimi. Morpa Kültür Yayınları. Yavuzer, H. (2000). Çocugunuzun ilk 6 yılı. Remzi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 1 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 135
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu