Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocukla etkili bir iletişim için gerekli temel bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; İletişim,İletişim,Çocuk ile iletişimin önemi,Çocuğu dinleme,Çocukla konuşma,Çocuk ile iletişimde empati,Çocuğun sorununu çözme,Aile ile çocuk arasındaki etkili iletişim,Aile ile çocuk arasındaki etkili iletişim,Aile ile etkili iletişim kurma,Aile ile etkili iletişim kurma,Çocukla iletişim etkinlikleri,Çocuk ile iletişimde kurumun yeri ve önemi,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Çocuk ile etkili iletişim tekniklerini bilir. 1, 10, 12, 18, 2, 21, 3, 6, 7, 8 A, C
2. Etkin dinlemenin önemini kavrar. 1, 10, 12, 18, 2, 21, 3, 6, 7, 8 A, C
3. Aile çocuk arasındaki etkili iletişim teknikleri hakkında farkındalık kazanır. 1, 10, 12, 18, 2, 21, 3, 6, 7, 8 A, C
4. Aile ile etkili iletişim kurma becerisi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 10, 12, 18, 2, 21, 3, 6, 7, 8 A, C
5. İş yaşamında etkili iletişim yollarını bilir. 1, 10, 12, 18, 2, 21, 3, 6, 7, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İletişim
2 İletişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Çocuk ile iletişimin önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocuğu dinleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocukla konuşma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Çocuk ile iletişimde empati Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Çocuğun sorununu çözme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Aile ile çocuk arasındaki etkili iletişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Aile ile çocuk arasındaki etkili iletişim Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Aile ile etkili iletişim kurma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Aile ile etkili iletişim kurma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Çocukla iletişim etkinlikleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Çocuk ile iletişimde kurumun yeri ve önemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Öz, İ. (2003). Çocukta Uyum Ve Davranış Bozuklukları, Ailelere Rehber Kitaplar Dizisi. Ankara: Kök Yayıncılık. Önder, A. (2004). Ailede İletişim / Konuşarak ve Dinleyerek Anlaşalım.Ankara: Morpa Kültür Yayınları. Yavuzer, H. (2016). Çocuk Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Remzi Kitabevi. Uz-Çetinkaya, A. (2017). Çocuklarla İletişim ve Oyun. İstanbul: P Kitap Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 1 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu