Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İŞLETME YÖNETİMİ 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ethem ARSLAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ethem ARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; 1. İşletme ve İşletme Yönetimdeki Temel Kavramlar, Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme ve İşletmenin Çevresi, Yönetim Süreci ve Yönetimin Özellikleri,2. İşletmelerin Sınıflandırılması,3. İşletmelerin Sınıflandırılması,4. Kuruluş Çalışmaları,5. İşletme Fonksiyonları,6. İşletme Fonksiyonları,7. İşletme Fonksiyonları,8. Yönetim Yaklaşımları (Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlar),9. Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı,10. Yeni Yönetim Yaklaşımları,11. Modern Sonrası Kavramlar,12. Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Karar Verme Süreci,13. Organizasyon Süreci,14. Emir Komuta Süreci (Liderlik, Motivasyon ve Haberleşme); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1.İşletmenin kuruluşunu açıklar. 1, 10, 2 A
1.2.İşletmenin çevresini belirlet. 1, 10, 2 A
2.1.Yönetim yaklaşımlarını anlatır. 1, 10, 2 A
2.2.Yönetim fonksiyonlarını ifade eder. 1, 14, 3 A
2.3.organizasyon şemasını açıklar. 1, 14, 2 A
3.İşletmedeki çalışanların davranışlarını açıklayabilecektir. 1, 10, 2 A
3.1.İşletmedeki insan kaynaklı sorunları ifade eder. 1, 10, 2 A
3.2.İşletme içi çatışmaların nedenlerini ifade eder. 1, 10, 14 A
3.3.Motivasyon araçlarını ifade eder. 1, 14, 2 A
1. İşletmeyi ve işletmenin fonksiyonlarını özetleyebilecektir. 1, 10, 2 A
2. İşletme Yönetimini özetleyebilecektir. 1, 14, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. İşletme ve İşletme Yönetimdeki Temel Kavramlar, Ekonomik Bir Birim Olarak İşletme ve İşletmenin Çevresi, Yönetim Süreci ve Yönetimin Özellikleri
2 2. İşletmelerin Sınıflandırılması
3 3. İşletmelerin Sınıflandırılması
4 4. Kuruluş Çalışmaları
5 5. İşletme Fonksiyonları
6 6. İşletme Fonksiyonları
7 7. İşletme Fonksiyonları
8 8. Yönetim Yaklaşımları (Klasik ve Neoklasik Yaklaşımlar)
9 9. Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı
10 10. Yeni Yönetim Yaklaşımları
11 11. Modern Sonrası Kavramlar
12 12. Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve Karar Verme Süreci
13 13. Organizasyon Süreci
14 14. Emir Komuta Süreci (Liderlik, Motivasyon ve Haberleşme)
Kaynaklar
İsmet Mucuk, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 2 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 16 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 65
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu