Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Korunmaya muhtaç çocuklar, onlara yönelik hizmetler ve prosedürler ile ilgili bilgi vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Korunmaya muhtaç çocuğun tanımı, Türkiye dağılımı, çocukların korunma altına alınma şartları,Geçmişten günümüze Türkiye'de ve Dünya'da korunmaya muhtaç çocuklara yönelik yapılan çalışmalar,Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik sosyal politikalar ve yasal düzenlemeler,Çocuk ihmali, istismar çeşitleri, çocukların korunma altına alınma nedenleri,Çocuğun koruma altına alınması sırasında yapılması gerekenler, çocuk koruma altına alındıktan sonra yapılması gerekenler,Suça sürüklenen çocuklar, çocuk suçluluğuna yönelik yapılan yasal düzenlemeler,Suç nedenlerine kuramsal yaklaşım ve çocuk suçluluğunu önleme,Korunmaya muhtaç çocukları koruma ve bakım türleri ( Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kadın erkek konukevleri hizmet modelleri),Korunmaya muhtaç çocukları koruma ve bakım türleri(sevgi evleri, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri hizmet modelleri),Korunmaya muhtaç çocukları koruma ve bakım türleri(koruyucu aile, evlat edinme, hizmet modelleri),Kurumda yaşamanın çocuklar üzerinde yarattığı etkiler ve sonuçlar,Korunmaya muhtaç çocukların bakımında ve eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler,Proje sunumları,Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Korunmaya muhtaç çocuklar, onlara yönelik hizmetler ve prosedürler ile ilgili bilgi vermektir. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Korunmaya muhtaç çocuğun tanımı, Türkiye dağılımı, çocukların korunma altına alınma şartları
2 Geçmişten günümüze Türkiye'de ve Dünya'da korunmaya muhtaç çocuklara yönelik yapılan çalışmalar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik sosyal politikalar ve yasal düzenlemeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 Çocuk ihmali, istismar çeşitleri, çocukların korunma altına alınma nedenleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 Çocuğun koruma altına alınması sırasında yapılması gerekenler, çocuk koruma altına alındıktan sonra yapılması gerekenler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Suça sürüklenen çocuklar, çocuk suçluluğuna yönelik yapılan yasal düzenlemeler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Suç nedenlerine kuramsal yaklaşım ve çocuk suçluluğunu önleme Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Korunmaya muhtaç çocukları koruma ve bakım türleri ( Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, kadın erkek konukevleri hizmet modelleri) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Korunmaya muhtaç çocukları koruma ve bakım türleri(sevgi evleri, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri hizmet modelleri) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 Korunmaya muhtaç çocukları koruma ve bakım türleri(koruyucu aile, evlat edinme, hizmet modelleri) Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Kurumda yaşamanın çocuklar üzerinde yarattığı etkiler ve sonuçlar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Korunmaya muhtaç çocukların bakımında ve eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Proje sunumları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Değerlendirme
Kaynaklar
Yavuzer, H. (1999). Çocuk ve Suç. İstanbul: Remzi Kitabevi Gökçe, B. (1971). Gecekondu Gençliği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları Öğülmüş, S. (1998). Yetiştirme Yurtları. YAVUZER, H.; GÜNGÖRMÜŞ, o.;MİNİBAŞ, j. Suçlu Çocukların Yakın Çevre Özellikleri. Perry, B. (2011). Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk. İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık. ASPB resmi internet sitesi, http://www.aile.gov.tr/ Türkiye İstatistik Kurumu resmi sayfası, http://www.tuik.gov.tr/ Türkiye'de Çocukların Durumu Raporu (2011). Unicef. 2828 ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 8 1 8
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 75
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu